Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ARCHIV > Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005

Publikaci vydalo:Ministerstvo životního prostředí
Datum vydání:2006
Anotace publikace:Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005 navazuje na předchozí zprávy o životním prostředí předkládané vládě České republiky od roku 1991. Podle usnesení vlády č. 446 z roku 1994 má být zpráva předložena vládě vždy do 30. září daného roku. Od roku 1999 je Ministerstvo životního prostředí vázáno uvedeným úkolem na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Zde je v § 12 stanoveno, že zpráva obsahuje zejména informace o kvalitě životního prostředí a o zátěžích, které na životní prostředí působí. V souladu s citovaným zákonem je po projednání a schválení vládou České republiky zpráva předložena k projednání Parlamentu. Nejpozději do tří měsíců od svého schválení pak musí být zveřejněna.