Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Místní Agenda 21 > Pracovní skupina RVUR

Pracovní skupina RVUR

Pracovní skupina Rady vlády pro udržitelný rozvoj pro místní Agendy 21 (dále PS RVUR MA21) byla ustanovena Radou vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) na jejím 4. zasedání dne 15. dubna 2004.

Skupině předsedá ministr životního prostředí a výkonným tajemníkem je Ing. arch. Marie Petrová z odboru environmentálního vzdělávání Ministerstva životního prostředí.

Pracovní skupina pokračuje v činnosti Národní pracovní skupiny pro MA21, která byla v říjnu 2003 ve spolupráci s Českým ekologickým ústavem (dnes CENIA) a Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR) vytvořena při Ministerstvu životního prostředí a začala se zabývat širší implementací místních Agend 21 v České republice.

Pracovní skupina sestává ze zástupců ministerstev, CENIA, Krajských úřadů, Městských úřadů, NSZM ČR, státní ochrany přírody, Nevládních neziskových organizací (NNO) a akademické obce. Kromě oficiálních členů Pracovní skupiny se setkání mohou účastnit i hosté se zájmem o místní Agendu 21 v České republice.

Skupina si za hlavní cíl stanovila, aby se proces MA21 stal běžným nástrojem fungování veřejné správy v České republice.

Výsledkem dosavadní činnosti Pracovní skupiny je stanovení kritérií pro MA21, podle kterých bude možné objektivně hodnotit stav implementace MA21 v jednotlivých městech, obcích a regionech České republiky a podle nichž by se v budoucnu měla ministerstva orientovat při podpoře MA21.

Na setkáních pracovní skupiny MA21 se účastníci zabývají, kromě řešení úkolů vyplývajících ze stanovených cílů skupiny, také aktuálními událostmi v oblasti MA21 a udržitelného rozvoje (např. aktualizací Státní politiky životního prostředí, novou verzí stavebního zákona, Národní strategií udržitelného rozvoje, SEA, atd.).

Kontakt: marie.petrova@mzp.cz

Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Zápisy ze setkání PS RVUR pro MA21:

Přílohy k jednotlivým setkáním: