Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Místní Agenda 21 > Finanční podpora

Finanční podpora

Revolvingový fond PHARE

Více informací najdete na www.mzp.cz.

GRANTY A DOTACE

Státní fond životního prostředí

Vyhledávač dotací Evropské unie
Žadatelé v něm naleznou přehlednější informace o jednotlivých operačních programech a dokumentech, opatřeních a výzvách a mohou vyhledávat vhodné nástroje podpory i podle typu konečných příjemců, regionu, charakteru a objemu finančních prostředků.

Strukturální fondy Evropské unie
Oficiální stránky o evropských fondech a možnostech spolufinancování projektů z prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Evropský sociální fond
Základní informace o Evropském sociálním fondu (ESF), jak ESF funguje a jak správně postupovat při podávání žádostí o nevratné přímé pomoci v rámci programových dokumentů. Naleznete zde důležité dokumenty a formuláře týkající se ESF.