Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Místní Agenda 21 > Databáze MA21

Databáze MA21

Databáze místních Agend 21 v České republice

Sledování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni
Sledování indikátorů koordinuje občanské sdružení TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj). Projekt pomáhá zlepšovat kvalitu života a životního prostředí prostřednictvím sledování tzv. místních indikátorů udržitelného rozvoje. Projekt užívá vybrané indikátory ze sady Společných evropských indikátorů (ECI), sledovaných dnes ve více než 150 evropských městech, a zároveň některé specifické indikátory charakterizující podmínky v českých a moravských městech.

DataPlán - Informační systém pro strategické řízení měst, obcí a regionů
DataPlán Národní sítě Zdravých měst (NSZM) má sloužit Zdravým obcím, městům a regionům k tomu, aby přehledně a efektivně dovedly řídit procesy v rámci veřejné správy a zefektivnit a zkvalitnit celkové řízení a plánování na úrovni municipalit. DataPlán sleduje koncepční a strategické dokumenty na úrovni municipalit, umožňuje porovnání plánů, poukazuje na vzájemné souvislosti, prezentuje příklady dobré praxe, aktivity, záměry a plány provazuje s rozpočty.

Archiv konferencí a seminářů k MA21 v České republice.
Archiv zahraničních konferencí a seminářů k MA21.