Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Čistší produkce > Národní program čistší produkce

Národní program čistší produkce

Národní program čistší produkce (NPCP) projednala vláda České republiky dne 9.února 2000 jako Usnesení vlády České republiky č. 165/2000 a vytvořila tak prostor k plnění Mezinárodní deklarace o čistší produkci, ke které se Česká republika přihlásila v roce 1999 podpisem tehdejšího ministra životního prostředí Miloše Kužvarta.

V souladu s Usnesením vlády byla ministrem životního prostředí ustavena Agentura NPCP. Funkci Agentury Národního programu čistší produkce vykonává Národní centrum čistší produkce při CENIA. Odborným garantem NPCP je Ministerstvo životního prostředí.

Úkoly Národního programu čistší produkce

Úkolem NPCP je změnit přístup podniků, samosprávy, státní správy i veřejnosti k volbě opatření zajišťujících ochranu životního prostředí při průmyslové a jiné činnosti, včetně poskytování služeb tak, že budou dávat přednost preventivním opatřením.

Usnesení vlády č. 165/2000 k Národnímu programu čistší produkce doporučuje ministrům jednotlivých resortů průběžně využívat principů NPCP a zavádět je do činnosti resortů. NPCP může být využit jako nástroj pro realizaci politik a strategií jednotlivých resortů, které v obecné rovině deklarují jako jeden ze svých cílů zvýšení ochrany životního prostředí.

Vazba čistší produkce na legislativu

Čistší produkce je vázána na zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. Nástroje strategie čistší produkce pomáhají podnikům dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí a také pomáhají při výkonu veřejné správy při povolování provozu zařízení.

Vedle legislativních předpisů lze čistší produkci velmi dobře využít při zavádění systémů environmentálního managementu a to jak podle ISO 14001, tak podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001.