Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Ekoznačení > Ekologicky šetrné výrobky > Ekoznačení - často kladené dotazy (FAQ)

Ekoznačení - často kladené dotazy (FAQ)

Obecné dotazy týkající se programu ekoznačení
Dotazy žadatelů o ekoznačku
Dotazy týkající se používání loga ekoznačky (jak EŠV/EŠS, tak Ekoznačky EU)


 1. K čemu je vůbec ekoznačení užitečné?
 2. Jak poznám výrobek/službu, kterým byla udělena ekoznačka?
 3. Jaké druhy výrobků a služeb už ekoznačku mají?
 4. Jsou výrobky a služby s ekoznačkou ty jediné šetrné k životnímu prostředí na trhu?
 5. Jsou výrobky a služby s ekoznačkou dražší než ostatní?
 6. Jak probíhá vývoj kritérií pro jednotlivé produktové skupiny?
 7. Jak mohu jako spotřebitel ekoznačení podpořit?
 8. Kde jsou produkty s ekoznačkou k dostání?
 9. Jaký je vztah mezi českou ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačkou EU?
 10. Jak ekoznačení souvisí se systémy environmentálního managementu jako EMAS a ISO 14001?
 11. Souvisí ekoznačení nějak s ostatními cíli politiky životního prostředí (např. zelené nakupování, apod.)?
 12. Jak lze snadno odkazovat na webové stránky CENIA o ekoznačení?


 1. Chci pro svůj produkt získat ekoznačku, ale ten nejde zařadit do žádné ze stávajících produktových skupin, pro které existují kritéria pro udělení ekoznačky. Co mám dělat?
 2. Jakým způsobem mám o ekoznačku zažádat?
 3. Kde mohu svůj produkt nechat otestovat, aby se prokázalo, že má požadované vlastnosti?
 4. Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o ekoznačku?
 5. Jak se používání ekoznačky kontroluje?
 6. Jaká je doba platnosti ekoznačky pro konkrétní produkt?
 7. Jak se prodlužuje platnost licenčních smluv, když vstoupí v platnost nová kritéria?
 8. Kolik žadatel zaplatí za udělení ekoznačky?
 9. Může být ekoznačka používána na tom samém produktu ve všech členských zemích EU?
 10. Existují nějaká zvýhodnění pro malé a střední podniky?
 11. Některé vlastnosti našeho výrobku se změnily. Smím ekoznačku stále používat?
 12. Mohu jako maloobchodník také žádat o ekoznačku pro své výrobky?
 13. Co když je produkt na trhu pod dvěma různými jmény? Je možné ekoznačku používat u zboží privátních značek?
 14. Je nutné, aby maloobchodník žádal o ekoznačku, když pro daný produkt je již držitelem ekoznačky výrobce?


 1. Chtěl bych používat logo ekoznačky. Kde ho mohu najít?

Obecné dotazy týkající se programu ekoznačení

Ekoznačení umožňuje jednoznačně odlišit prokazatelně ekologicky šetrnější výrobky (a služby) od ostatních. Spotřebiteli, který chce nakupovat ekologicky šetrnější výrobky tak stačí v obchodě hledat logo ekoznačky na obalu. Nebo jít najisto a řídit se podle seznamu všech výrobků a služeb, kterým byla ekoznačka udělena.

Firmám ekoznačení pomáhá odlišit jejich kvalitní a ekologicky šetrnější výrobky a služby a prostřednictvím ekoznačky účinněji vyzdvihnout jejich přednosti u zákazníků. To platí i u veřejných zakázek, při kterých platí doporučení výrobky a služby s ekoznačkou upřednostňovat. Uvedené platí jak pro ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba tak pro Ekoznačku EU.

Výrobky, kterým byla udělena ekoznačka, ji mají zobrazenou na svém obalu. U služeb musí být klienti o tom, že služba byla oceněna ekoznačkou, informováni zaměstnanci firmy. Loga ekoznaček udělovaných v České republice vypadají následovně a mohou být zobrazena i v černobílé variantě:

Logo ekoznačky ČR Logo ekoznačky ČR Logo ekoznačky EU

Logo musí být vždy uvedeno společně s registračním číslem (u EŠV/EŠS uvnitř loga, u Ekoznačky EU ve zvláštním rámečku)!
Na českém trhu je možné setkat se i s výrobky s jinými ekoznačkami.

Ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba je možné získat u 64 skupin produktů (výrobků i služeb). Držitelé jsou však jen u u některých z nich. U Ekoznačky EU existují držitelé ve 24 produktových skupinách. Jejich úplný seznam najdete v databázi na adrese www.ec.europa.eu.

Ne. Ekoznačka se pojí jen s těmi výrobky či službami, pro které se jejich výrobci (dovozci, prodejci) a poskytovatelé dobrovolně rozhodli o udělení ekoznačky požádat a prokázali, že tyto výrobky a služby splňují všechny požadavky stanovené v příslušných technických směrnicích. I výrobky či služby ekoznačkou neověnčené mohou být stejně šetrné k životnímu prostředí nebo ještě více. Ekoznačka však umožňuje spotřebitelům ekologicky šetrnější produkty snadno a spolehlivě rozpoznat. Je zárukou, že testování jejich ekologické šetrnosti s ohledem na celý jejich životní cyklus už bylo provedeno a skončilo úspěšně. U produktů bez ekoznačky tato záruka není.

Ne nutně – v některých případech jsou i levnější než jiné výrobky ve stejné kategorii. Produkt (výrobek i služba) s ekoznačkou obsahuje přidanou hodnotu spočívající v jeho zdravotní a ekologické šetrnosti a splnění přísných požadavků na kvalitu.

U kritérií pro ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba je proces následující:

 • Pracovníci CENIA ve spolupráci s odborníky vypracují návrh směrnice s kritérii, který obsahuje jak vymezení produktové skupiny tak i kritéria týkající se vlivu produktu na životní prostředí v celém jeho životním cyklu (od těžby surovin přes výrobu a použití výrobku až po jeho konečné odstranění v podobě odpadu). Podrobnosti viz Příloha 2 Pravidel.
 • Návrh je poskytnut k připomínkování dotčeným skupinám (např. oborová sdružení, potenciální žadatelé, atd.).
 • Konečná verze návrhu je postoupena k posouzení Radou pro dobrovolné nástroje.
 • Návrh se stanoviskem Rady je postoupen ke schválení ministrovi životního prostředí. Po jeho podpisu směrnice s kritérii vchází v platnost.

U Ekoznačky EU je proces odlišný:

 • Vývoj návrhu kritérií (viz popis v Příloze I Nařízení o Ekoznačce EU).
 • Komise přijme rozhodnutí o přijetí kritérií po konzultaci se zástupci agentur pro ekoznačení všech členských zemí EU (podrobnosti viz čl. 8, odst. 3 Nařízení).
 • Vydání rozhodnutí v Oficiálním věstníku Evropské Unie.
 • Ustanovení kritérií Komisí.
 • Vydání nových kritérií v Oficiálním věstníku Evropské Unie.

První možností, jak podpořit ekoznačení, je samozřejmě upřednostňování produktů s ekoznačkou při nákupu. Zákazníci také mohou požadovat v obchodech objednání produktů s ekoznačkou/ekoznačkami. V dlouhodobém horizontu to bude mít pozitivní vliv na podobu, dostupnost a marketing takových produktů. Půjdou-li produkty s ekoznačkou dobře na odbyt, více výrobců bude ochotno plnit její přísná kritéria a o udělení ekoznačky požádat.

Na českém trhuje k dostání více než 400 produktů a služeb označených značkou Ekologicky šetrný výrobek/služba nebo Ekoznačkou EU. Jejich seznam i s kontakty na firmy, které je vyrábějí, dovážejí nebo poskytují služby najdete zde. Databázi všech produktů s Ekoznačkou EU (i z jiných zemí) najdete na adrese www.ec.europa.eu. Pokud je Váš obvyklý dodavatel nebo oblíbený obchod nenabízí, můžete jej s pomocí těchto informací požádat o jejich zařazení do nabídky. Do budoucna připravujeme databázi prodejních míst produktů s ekoznačkou přímo na webu o ekoznačení.

Programy udělování ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek a služba a udělování Ekoznačky EU jsou dva nezávislé systémy ekoznačení. První se zaměřuje na český trh a jeho správa probíhá v České republice, druhý byl vytvořen pro společný trh Evropské unie a je spravován na evropské úrovni za účasti agentur pro ekoznačení ze všech členských zemí EU. Jako takové mohou bez problémů koexistovat vedle sebe – některé produkty na sobě nesou obě dvě ekoznačky. Nicméně kritéria u produktových skupin, které existují v obou programech, se postupně sjednocují. Článek 11 Nařízení o Ekoznačce EU zavádí opatření na podporu harmonizace kritérií s ostatními programy ekoznačení. Nově vyvinutá kritéria pro udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba by měla být alespoň stejně přísná jako kritéria pro udělení Ekoznačky EU. Postupně se tak česká ekoznačka stane plně kompatibilní s Ekoznačkou EU.

Firmy mohou ukázat svou snahu o ochranu životního prostředí mnoha způsoby. Jedním z nich je přijetí nezávisle ověřeného systému environmentálního managementu jako je EMAS nebo ISO 14001.

Rozdíl mezi těmito dvěma systémy je ten, že systémy environmentálního managementu se zaměřují na celkový profil firmy z hlediska vlivu na životní prostředí, zatímco ekoznačení se týká jen konkrétních výrobků nebo služeb firmy.

Existuje mnoho způsobů jak si tyto dobrovolné programy mohou být navzájem prospěšné, např.:

 • Slevy z poplatků za udělení ekoznačky.
 • Uznání péče o životní prostředí – certifikace žadatele o ekoznačku podle EMAS nebo ISO 14001 je brána v potaz při posuzování žádostí o ekoznačku a kontrole plnění kritérií pro udělení ekoznačky.

Ano. V České republice je nejvýznamnější provázanost s podporou zeleného nakupování při veřejných zakázkách, která vychází z Usnesení vlády č. 465/2010. Podle tohoto usnesení mají orgány státní správy doporučeno upřednostňovat produkty s ekoznačkami v případech, kdy pro poptávání zboží dané produktové skupiny není k dispozici závazná metodika. (Metodiky jsou v současné chvíli stanoveny pro nábytek a kancelářskou výpočetní techniku.) Ekoznačku lze navíc s úspěchem využít k prokázání plnění mnohých požadavků stanovených v metodikách.

Chcete odkazovat na některou z webových stránek CENIA týkajících se environmentálního značení? Místo dlouhých kombinací znaků a čísel můžete využít tyto jednoduché odkazy:

Úvodní stránka o ekoznačení (Ekologicky šetrný výrobek, Ekoznačka EU) www.ekoznacka.cz
Seznam výrobků s ekoznačkou www.ekoznacka.cz/seznam
Úvodní stránka o vlastních environmentálních tvrzeních (VET) www.cenia.cz/vet
Seznam registrovaných VET www.cenia.cz/zelena - tvrzeni
Úvodní stránka o environmentálních prohlášeních o produktu (EPD) www.cenia.cz/epd

Dotazy žadatelů o ekoznačku

Ekologicky šetrný výrobek/služba:

Pokud by se jednalo o významnou produktovou skupinu (tj. u které spotřebitelé mají zájem o ekologicky šetrnější varianty a dá se předpokládat i zájem dalších žadatelů o ekoznačku), je možné novou směrnici s kritérii pro danou skupinu vytvořit, viz odpověď na dotaz č. 6 v sekci Obecné dotazy. Tento proces trvá zpravidla několik měsíců.

Ekoznačka EU:

Vývoj kritérií pro udělení Ekoznačky EU vyžaduje zapojení expertních pracovních skupin a rozsáhlé konzultace a připomínkování; jedná se tedy o komplexní proces (podrobnosti viz Příloha 1 Nařízení o Ekoznačce EU). Nakonec musí být kritéria odsouhlasena výborem pro Ekoznačku EU (EUEB), Evropskou komisí, členskými zeměmi a Evproským paramentem. Tento proces tak trvá obvykle několik let. Podrobnosti viz odpověď na dotaz č. 6 v sekci Obecné dotazy. Pokud byste chtěli, aby Evropská komise zvážila zařazení nové produktové skupiny do programu ekoznačení EU, můžete zaslat návrh prostřednictvím k tomu určeného formuláře. Vyplněný formulář zašlete přímo na Helpdesk pro Ekoznačku EU. Výbor pro Ekoznačku EU poté po prostudování všech návrhů vybere prioritní produktové skupiny, pro které budou vyvinuta kritéria pro udělení ekoznačky.

Kritéria pro udělení Ekoznačky EU mohou být i převzata z jiného programu ekoznačení včetně českého Národního programu environmentálního značení.

Pokud hledáte řešení, jak vlastnosti příznivé pro životní prostředí u vašich produktů propagovat hned, můžete tak učinit prostřednictvím vlastních environmentálních tvrzení. Ta sice nejsou zdaleka tak silným marketingovým nástrojem jako ekoznačky (umožňují propagovat jen jednotlivé vlastnosti, ne celkovou „ekologickou šetrnost“ produktu), ale můžete si je vytvořit sami. Je však nanejvýš užitečné řídit se při tom určitými pravidly.

Podrobný popis najdete na stránce s informacemi pro firmy.

Testování musí být provedeno jen v laboratořích akreditovaných podle normy ISO 17025 nebo ekvivalentní, např. GLP (Dobrá laboratorní praxe). Protokoly z testů musí být přiloženy k přihlášce o ekoznačku jako důkaz plnění konkrétních kritérií, u kterých se nezávislé testy vyžadují. S výběrem laboratoří Vám může pomoci CENIA.

Vyřízení žádosti od přijetí přihlášky s dokumentací po vydání certifikátů trvá zpravidla 2-3 týdny. CENIA je povinna přihlášku zpracovat do jednoho měsíce od obdržení. Délka vyřízení se však může lišit případ od případu v závislosti na kvalitě dodané dokumentace a na tom, kolikrát je třeba, aby žadatel doplnil chybějící údaje.

Podle licenční smlouvy mezi držitelem ekoznačky a CENIA, která je nedílnou součástí udělení ekoznačky, může CENIA v průběhu platnosti licenční smlouvy požadovat dokumentaci potřebnou ke zjištění, zda jsou stanovená kritéria a podmínky stanovené ve smlouvě stále dodržována. Zástupci CENIA též mohou provést kontrolu přímo v podniku držitele.

Doba platnosti ekoznačky (tj. licenční smlouvy) pro konkrétní produkt se odvíjí od platnosti kritérií pro danou produktovou skupinu. U ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba to jsou tři roky, u Ekoznačky EU 3-5 let podle konkrétního Rozhodnutí Komise pro danou produktovou skupinu. Kritéria jsou před koncem své platnosti přezkoumána a případně aktualizována. V tom případě musí držitel požádat o prodloužení licenční smlouvy a doložit, že označený produkt splňuje i novou verzi kritérií. Pokud je platnost kritérií beze změny prodloužena, prodlužuje se i platnost licenční smlouvy držitele. Držitel smí ekoznačku používat ode dne udělení ekoznačky do dne, kterým končí platnost kritérií pro příslušnou produktovou skupinu.

Platnost licence podle staré smlouvy může být prodloužena o 12 měsíců přechodného období pro stávající držitele ekoznačky. Např. když nové rozhodnutí s kritérii pro textil vstoupilo v platnost v červnu 2009, konec platnosti starých kritérií byl v červnu 2010. Navíc firma může při neprodloužení smlouvy doprodat zásoby zboží s ekoznačkou během dalších šesti měsíců.

Žadatel zaplatí jednak registrační poplatek, u kterého může uplatnit slevu podle velikosti firmy, zavedení systému environmentálního managementu atd. a dále roční poplatek na následující rok, který je stanoven jako 20 % výše poplatku registračního. Podrobné a přehledné informace o poplatcích najdete na stránce pro firmy.

Ano, může – jak ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek, tak Ekoznačka EU. Česká ekoznačka ale pravděpodobně nebude mít v ostatních zemích EU požadovaný efekt, protože ji tamní spotřebitelé neznají. Tam bude tuto úlohu plnit lépe Ekoznačka EU, která je udělována a propagována ve všech členských zemích EU i zemích EEA (Norsko, Island a Lichtenštejnsko).

Ano, existují. Malé a střední podniky a mikropodniky mohou uplatnit významné slevy z registračního poplatku za udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba i Ekoznačky EU. Přehledné informace o poplatcích a slevách najdete na stránce pro firmy.
Pokud jste malá nebo střední firma, mohla by pro vás být zajímavá účast v Programu na pomoc MSP při dosahování souladu s právními předpisy v oblasti životního prostředí (ECAP) pod patronátem EU. Více informací můžete najít na webových stránkách ECAP nebo v informační brožuře.

Není třeba, abyste podávali novou přihlášku, pokud se změny týkají vlastností, které nemají vliv na plnění příslušných kritérií pro udělení ekoznačky. Nicméně byste o těchto změnách měli CENIA informovat.

Ano, i když pouze u výrobků, které byly uvedeny na trh pod obchodní značkou Vaší firmy. Jako maloobchodník můžete také požadovat po Vašem dodavateli, aby o ekoznačku požádal sám. Přispějete tak k dostupnosti ekologicky šetrnějších výrobků pro Vaše zákazníky. Za maloobchodníky se ve smyslu tohoto dotazu považují i provozovatelé maloobchodních řetězců a sítí supermarketů.

Udělení ekoznačky je podmíněno především splněním technických kritérií, proto firmě nic nebrání, aby prostřednictvím ekoznačky propagovala své značkové produkty. Pokud je jeden a tentýž výrobek prodáván pod dvěma obchodními jmény, stačí podat jen jednu přihlášku o ekoznačku.

Ne. Pokud už výrobku ekoznačka byla udělena, po maloobchodníkovi se jen vyžaduje, aby dodržel pravidla marketingu výrobku beze změn neodsouhlasených výrobcem nebo CENIA. Maloobchodníci též mohou požádat o udělení ekoznačky pro výrobek uváděný na trhu pod jejich obchodním jménem. Podrobnosti viz odpověď č. 12 v této sekci. Za maloobchodníky se ve smyslu tohoto dotazu považují i provozovatelé maloobchodních řetězců a sítí supermarketů.

Dotazy týkající se používání loga ekoznačky (jak EŠV/EŠS, tak Ekoznačky EU)

Loga ekoznaček Ekologicky šetrný výrobek, Ekologicky šetrná služba a Ekoznačky EU rádi zašleme na vyžádání. Pokud chcete logo ekoznačky využít v textu k publikaci, pošlete nám text prosím také, abychom ho mohli zhodnotit, případně Vám poradit, jak nejlépe informovat o ekoznačce a ekoznačení vůbec.
Při použití loga Ekoznačky EU musí být dodržena stanovená pravidla (PDF, 1 MB).