Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Žádosti o informace > Ceník úhrad nákladů

Ceník úhrad nákladů

Ceník nákladů v souvislosti s poskytováním informací

podle § 17, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt může vyžádat úhradu i za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Za každou ukončenou hodinu práce250 Kč
Jedna strana kopie formátu A41,50 Kč
Oboustranná kopie formátu A42,50 Kč
Jedna strana kopie formátu A33 Kč
Oboustranná kopie formátu A34 Kč
1 ks CD ROM15 Kč

Náklady spojené s odesláním dle aktuálního ceníku poštovních služeb.

V zájmu splnění zákonné lhůty k vyřízení žádosti o poskytnutí informace a současně zajištění úhrady nákladu bude požadovaná informace zasílána zpravidla na dobírku.

Další možností je úhrada v hotovosti v pokladně agentury CENIA při převzetí informace. Na základě sdělení o výši a skladbě požadované úhrady nákladu, které budou účtovány v souvislosti s poskytnutím informací, žadatel potvrdí, že s úhradou souhlasí.

Nepřesáhne-li úhrada za informaci poskytnutá jednomu žadateli částku 100 Kč, lze ji poskytnout zdarma.