Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Žádosti o informace > Poskytování informací > Podle zákona č. 123/1998 Sb.

Podle zákona č. 123/1998 Sb.

Právo získávat informace má každý. Toto právo není nijak omezeno - ani věkem, ani státním občanstvím České republiky. Každý má právo nahlížet do listin a pořizovat opisy, výpisy či kopie.

Informacemi o životním prostředí ve smyslu zákona č. 123/1998 Sb. se rozumí:

 • stav a vývoj životního prostředí, příčiny a důsledky
 • připravované činnosti a opatření
 • stav složek životního prostředí (voda, ovzduší, půda...)
 • využívání přírodních zdrojů
 • vliv staveb, činností a výrobků na lidské zdraví a životní prostředí
 • správní řízení ve věcech životního prostředí, posuzování vlivu na životní prostředí
 • informace týkající se zvláště chráněných částí přírody
 • ekonomické a finanční analýzy použité při rozhodování (pořízené z veřejných prostředků)
 • strategie, programy, mezinárodní závazky, týkající se životního prostředí
 • zdroje informací o stavu životního prostředí
 • geneticky modifikované organismy
 • energie a různé druhy emisí
 • informace o stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách života (pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí)
 • stav kulturních a architektonických památek (pokud jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí)
 • zprávy o provádění a plnění předpisů v oblasti.