Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Žádosti o informace > Poskytování informací > Podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zákona č. 106/1999 Sb.

Kontaktní místo pro získání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Informační centrum
Litevská 1174/8
100 05 Praha 10
Eva Branišová, eva.branisova@cenia.cz, tel. 267 225 340

Na kontaktní místo lze podat žádost o informace, předložit návrh, stížnost, podnět či jiné dožádání a následně zde obdržet rozhodnutí.

Vyplněný formulář pro opravný prostředek se podává:

K rukám ředitele CENIA, Ing. Jiřího Hradce
Litevská 1174/8
100 05 Praha 10
(doporučeným dopisem s doručenkou, a to do 15 dnů od obdržení informace)

Formulář pro opravný prostředek musí obsahovat identifikaci žadatele:

  • u fyzických osob: jméno a příjmení, adresa
  • u právnických osob: jméno oprávněného zástupce, adresa sídla právnické osoby a IČO.

Dále je třeba popsat předchozí jednání s kontaktním místem pro získání informací.

Výroční zprávy o poskytování informací: