Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Data o životním prostředí > Environmentální statistika > Pracoviště environmentální statistiky

Pracoviště environmentální statistiky

Pracoviště se každoročně zabývá především zpracováním tří stěžejních publikací, které se vzájemně doplňují. Jedná se o:

 • Statistickou ročenku životního prostředí ČR
 • Zprávu o životním prostředí České republiky
 • Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR.

Zpráva o životním prostředí ČR je orientována na hodnocení stávajících trendů především v oblasti složek životního prostředí, vlivu ostatních sektorů ekonomiky na životní prostředí, nástrojů a výdajů na ochranu životního prostředí či vztahu mezi prostředím a společností. Publikace Stav životního prostředí v jednotlivých krajích ČR se soustředí na poskytování podrobných regionálních informací a Statistická ročenka životního prostředí ČR se zaměřuje na prezentaci konkrétních údajů v co nejširším rozsahu a s minimálním množstvím vysvětlujícího textu.

Data zde shromážděná slouží k podpoře výkonu veřejné správy, jsou však rovněž dobře využitelná:

 • pro vzdělávání ve školách všech stupňů
 • pro dobrovolné a nevládní organizace
 • v anglické verzi pro mezinárodní spolupráci v oblasti výměny informací
 • jako základní informace při vstupu zahraničních investorů na území ČR
 • jako zdroj informací o širších aspektech životního prostředí úzce specializovaným odborníkům
 • pro širokou veřejnost jako praktická kontrola prováděné ekologické politiky.

Údaje jsou snadno dostupné a jsou poskytovány nejen v tištěné podobě, ale i v elektronických verzích na internetových stránkách nebo CD.

Pracoviště se rovněž podílí na průběžném naplňování a aktualizaci Indikátorů životního prostředí a udržitelného rozvoje, které přehlednou formou popisují některé důležité trendy nejen v oblasti životního prostředí, ale i v oblasti ekonomické a sociální.

Další náplní pracoviště environmentální statistiky je:

 • koordinace činnosti spjaté s reportingem do Evropské unie a správa databáze nového informačního systému reportingu obsahujícího data o reportingové legislativě a povinnostech z ní vyplývajících včetně archivu zpráv
 • činnost Národního kontaktního místa (NFP) pro Evropskou agenturu životního prostředí (EEA) – odpovědnost za plnění reportingu do EEA
 • činnost pracoviště státní statistické služby Ministerstva životního prostředí – v rámci Programu statistických zjišťování organizovaného Českým statistickým úřadem zpracovává následující statistické výkazy:
  • Popl (MŽP) 1-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší – střední stacionární zdroje znečištění
  • Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
  • Popl (MŽP) 3-01 Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
  • Popl (MŽP) 4-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší – velké a zvláště velké zdroje znečištění
  • Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.