Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Environmentální politika > Pracoviště environmentální politiky

Pracoviště environmentální politiky

  • zabývá se průběžným hodnocením plnění Státní politiky životního prostředí České republiky (SPŽP)
  • spolupracuje na aktualizaci SPŽP
  • hodnotí naplňování cílů dalších environmentálních (složkových) politik
  • hodnotí vzájemnou integraci SPŽP a ostatních sektorových politik a provádí hodnocení sektorových politik (např. dopravní, zemědělské, průmyslové) z hlediska jejich vlivů na životní prostředí (v rámci tzv. Cardiffského procesu)
  • spolupracuje na přípravě environmentální legislativy
  • podílí se na hodnocení naplňování cílů Strategie udržitelného rozvoje České republiky v rámci tzv. Situační zprávy ke strategii