Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Environmentální vzdělávání > Nabízené služby

Nabízené služby

  • zpracování kapitoly E3 – Výchova, osvěta a práce s veřejností v oblasti životního prostředí a kapitoly E4 – Názory a postoje veřejnosti do každoroční publikace Statistická ročenka životního prostředí České republiky
  • příprava publikací a studijních materiálů
  • shromažďování a zpracování dalších informačních a metodických materiálů k EVVO
  • spolupráci s orgány státní správy a samosprávy a s dalšími subjekty aktivními v daných oblastech
  • konzultační a poradenská činnost
  • rozesílání aktuálních informací prostřednictvím e-mailu nebo RSS kanálu