Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Environmentální vzdělávání > Oddělení EVVO

Oddělení EVVO

Zabývá se spolu s pracovníky z oblasti místní Agendy 21 (MA21) koncepční a metodickou činností spojenou se vzděláváním, výchovou a osvětou v rámci sociálního pilíře udržitelného rozvoje. Zabezpečuje odbornou podporu MA21. Pracuje s veřejností ve smyslu osvojování principů udržitelného rozvoje, podporuje aktivity pro udržitelný rozvoj v místních podmínkách (místní Agendy 21). Poskytuje informace, konzultace a spolupráci v daných oblastech na základě § 13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, včetně seznamování s metodikami v daných oborech. Zajišťuje výstupy oddělení v oblasti environmentální vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělávání směrem k udržitelnému rozvoji. Spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí a dalšími resortními i neziskovými organizacemi na řešení projektů, tvorbě realizačních plánů a sladění koncepce EVVO se Státním programem EVVO v ČR.

Kontakt:
Mgr. Pavel Ehrlich
pavel.ehrlich@cenia.cz
tel. 267 225 216