Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Místní Agenda 21 > Oblast místní Agendy 21

Oblast místní Agendy 21

Koncepční činností spojenou se sociálním pilířem udržitelného rozvoje se zabývá Oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO).
Pracuje s veřejností ve smyslu udržitelného rozvoje, podporuje aktivity pro udržitelný rozvoj v místních podmínkách (místní Agendy 21). Poskytuje informace, konzultace a spolupráci v daných oblastech na základě § 13 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, včetně seznamování s metodikami v daných oborech. Zajišťuje výstupy agentury v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty k udržitelnému rozvoji. Provozuje a aktualizuje databázi místních Agend 21.