Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Ekoznačení > Ekologicky šetrné výrobky > Ekoznačení pro firmy

Ekoznačení pro firmy

Proces žádosti o ekoznačku
Povinnosti držitele
Poplatky
Přihlášky ke stažení

Vyrábíte, dovážíte nebo prodáváte kvalitní výrobky, které jsou šetrnější k životnímu prostředí? Poskytujete služby, o kterých se dá říct totéž? Potom by Vám při jejich marketingu mohla pomoci ekoznačka.

Váš produkt ekoznačením získá:

 • státem garantované potvrzení vyšší užitné hodnoty na základě toho, že prošel přísnými testy v souladu s mezinárodními standardy prokazujícími splnění kvalitativních a environmentálních požadavků,
 • oficiální certifikát, že je v celém svém životním cyklu prokazatelně šetrnější k životnímu prostředí než ekvivalentní produkty na trhu,
 • unikátní marketingový nástroj pro jeho propagaci na českém trhu i na trhu Evropské unie,
 • doporučení zákazníkům od řady ekologických nevládních organizací
 • zařazení mezi prioritně nakupované zboží všemi organizacemi, které používají systém zelených zakázek; v České republice je zelené nakupování ve veřejných institucích podporováno Usnesením vlády č. 465/2010.

Pokud jste se rozhodli ekoznačení při propagaci Vašich produktů využít, postupujte následovně:

1. Vyberte si tu správnou ekoznačku Pokud Vaše produkty nabízíte především na českém trhu, doporučujeme ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba. Pokud se orientujete na evropský trh, je vhodnější Ekoznačka EU. Můžete využít i obě zároveň.
Značka Ekologicky šetrný výrobek služba může být udělena jen výrobkům a službám nabízeným na trhu České republiky. Ekoznačka EU může být udělena produktům nabízeným na trhu alespoň jedné členské země EU.
2. Ověřte si, že Váš produkt spadá do některé z produktových skupin, pro které existují platná kritéria pro udělení ekoznačky Pro Ekologicky šetrný výrobek/službu: Podívejte se do přehledného seznamu produktových skupin a platných technických směrnic.
Pro Ekoznačku EU: podívejte se na seznam produktových skupin (PDF, 84 kB) a stránky programu Ekoznačení EU.

Pokud pro Váš produkt příslušná kritéria neexistují, můžete dát podnět (RTF, 142 kB) k jejich vytvoření. Dále svůj produkt můžete propagovat s pomocí vlastního environmentálního tvrzení případně environmentálního prohlášení o produktu (EPD).
3. Zjistěte si, jaké poplatky jsou se získáním ekoznačky a jejím používáním spojeny Licenční poplatky spojené s ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek/služba nebo s Ekoznačkou EU.
4. Obstarejte si dokumentaci s doklady o plnění jednotlivých kritérií pro příslušnou produktovou skupinu Seznam směrnic s kritérii pro udělení ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba
Rozhodnutí s kritérii pro udělení Ekoznačky EU pod odkazy v přehledné tabulce (PDF, 84 kB) nebo na stránkách programu Ekoznačení EU.
S obstaráváním dokladů o plnění kritérií Vám rádi pomůžeme. Můžete se na nás průběžně obracet telefonicky, e-mailem, případně se s Vámi můžeme sejít osobně.
5. Kompletní dokumentaci spolu s vyplněnou přihláškou zašlete na naši adresu Přihlášky
Adresa a kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Litevská 1174/8
100 05 Praha 10

Petr Saifríd
Pavel Hrubý

Poté následuje:

6. Posouzení přihlášky CENIA (posouzení, zda je náležitě doloženo plnění příslušných kritérií pro udělení ekoznačky) Posouzení může být hotové v řádu dnů, pokud je dokumentace přehledná a kompletní. Pokud je třeba, aby žadatel dokumentaci doplnil, může se významně prodloužit v závislosti na tom, jak rychle je žadatel schopen podklady dodat. CENIA je povinna přihlášku zpracovat do jednoho měsíce od obdržení.
V případě negativního stanoviska CENIA písemně oznámí žadateli důvod zamítnutí přihlášky. Žadatel se může o ochrannou známku ucházet opakovaně, nejdříve však po uplynutí šesti měsíců.
7. Uhrazení registračního poplatku, vystavení certifikátu a uzavření licenční smlouvy Jsou-li všechny dodané podklady v pořádku, vyzveme Vás k uhrazení příslušných poplatků. Následovně Vám vystavíme certifikát o udělení ekoznačky a poskytneme logo v tiskové kvalitě s nezbytným registračním číslem.
Posledním krokem je uzavření licenční smlouvy (vzor (PDF, 148 kB)) o právu používat ekoznačku. Platnost smlouvy je shodná s platností stávajících kritérií pro danou produktovou skupinu, nejdéle však tři roky. Pro prodloužení platnosti smlouvy je třeba doložit plnění aktuální (revidované) verze kritérií.


 • Ekoznačka smí být používána pouze na základě licenční smlouvy uzavřené s CENIA (v případě Ekoznačky EU i s jinou příslušnou agenturou v jakékoli členské zemi EU).
 • Ekoznačka smí být používána pouze ve stanoveném (černobílém nebo barevném) provedení a vždy s registračním číslem.
 • Ekoznačka smí být používána jen u výrobků a služeb, které jsou předmětem licenční smlouvy.
 • K reklamě smí být ekoznačka použita jen tehdy, týká-li se reklama výrobku uvedeného v licenční smlouvě; nesmí být použita v rámci všeobecné reklamy firmy.
 • Ekoznačka nesmí být přenechána třetí osobě.
 • Pokud je to technicky možné, měla by být ekoznačka umístěna viditelným způsobem na výrobku. Pokud to možné není, může být po projednání s CENIA použita jiným způsobem.
 • O významu ekoznačky je uživatel povinen poskytovat pravdivé informace.

Základní registrační poplatky jsou 20 000 Kč u značky Ekologicky šetrný výrobek, 10 000 Kč u značky Ekologicky šetrná služba a 9 000 Kč u Ekoznačky EU. Se značkou Ekologicky šetrná služba a Ekoznačkou EU se pojí též úhrada ročního poplatku. Z poplatků lze uplatnit řadu slev, viz tabulky.

logo esv Ekologicky šetrný výrobek Ekologicky šetrná služba
Druh žadatele Registrační poplatek Roční poplatek Registrační poplatek Roční poplatek
Mikropodniky 10 000 Kč
(– 50 %)
- 5 000 Kč
(– 50 %)
2 500 Kč
(– 50 %)
Malé a střední podniky 15 000 Kč
(– 25 %)
-
Podniky certifikované dle EMAS, ISO 14001, Čistší produkce, Držitelé ekoznačky 17 000 Kč
(– 15 %)
-
Ostatní 20 000 Kč - 10 000 Kč 5 000 Kč

logo ecolabel Ekoznačka EU
Pro výrobky Pro služby
Druh žadatele Registrační poplatek Roční poplatek(sleva) Registrační poplatek Roční poplatek
Mikropodniky 9 000 Kč (– 25 %) 9 000 Kč (– 75 %)
Malé a střední podniky (– 25 %)
První tři žadatelé v produktové skupině 3 000 Kč
Podniky certifikované dle EMAS, ISO 14001 (– 15 %) (– 15 %)
Držitelé ekoznačky dle ISO 14024 (– 30 %) (– 30 %)
Ostatní 15 000 Kč 0,15 % ročního obratu (min. 15 000 Kč, max. 750 000 Kč)
Maximální sleva uplatnitelná v součtu - 50 % - 50 % (min. 15 000 Kč)

Náklady na zkoušky výrobků a vyhotovení potřebných dokumentů si žadatel hradí sám.

Využití prostředků z vybraných poplatků je striktně vázáno na provoz, propagaci a rozvoj programu ekoznačení. Podrobnosti najdete v pravidlech Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb.

Ekologicky šetrný výrobek/služba Ekoznačka EU
v kategoriích
Výrobek (DOC) (ODT) Výrobek (DOC) (ODT)
Turistické ubytovací zařízení (DOC) (ODT) Turistické ubytovací zařízení (DOC) (ODT)
Kempy (DOC) (ODT) Služby v kempech (DOC) (ODT)
Kancelářské a administrativní služby (DOC) (ODT) Povinné přihlášení on-line
Příručka, jak na to

Podrobnější informace o pravidlech udělování ekoznaček najdete na stránce Jak ekoznačení funguje.

Máte dotaz? Dříve, než se zeptáte nás, zkontrolujte, zda se odpověď již nenachází mezi Odpověďmi na často kladené dotazy (FAQ).


Zpět na stránku O ekoznačení