Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) > Zkoušky odborné způsobilosti

Zkoušky odborné způsobilosti

Oddělení EIA je pověřeno Ministerstvem životního prostředí vykonávat přípravu, organizaci a realizaci zkoušek uchazečů o "Osvědčení ovykonané zkoušce odborné způsobilosti" podle § 19 odst. 4 písm. b) zákona č.100/2001 Sb. (PDF, 517 kB), o posuzování vlivů naživotní prostředí a dle vyhlášky č. 457/2001 Sb. (PDF, 45 kB), o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících sposuzováním vlivů na životní prostředí. Náležitosti nutné pro absolvování zkoušky odborné způsobilosti jsou stanoveny výše zmíněným zákonem a vyhláškou. Odborná způsobilost se osvědčuje před komisí jmenovanou ministrem životního prostředí České republiky.

Adresa pro zaslání přihlášky:

Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10

Seznam držitelů autorizace dle § 19 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí naleznete na našich internetových stránkách v informačních systémech EIA a SEA.Autorizace