Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) > Oddělení EIA

Oddělení EIA

Poskytuje odbornou podporu státní a veřejné správě na úseku posuzování vlivů na životní prostředí v následujících oblastech:

  • provozuje a vyvíjí Informační systém EIA o záměrech dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
  • provozuje a vyvíjí Informační systém SEA o koncepcích posuzovaných dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění
  • provozuje Informační systém EIA o aktivitách posuzovaných dle zákona ČNR č. 244/1992 Sb.
  • připravuje časopis „EIA IPPC SEA“
  • připravuje, organizuje a realizuje zkoušky odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb.
Kontakt