Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ARCHIV > Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) > Legislativa IPPC a BAT

Legislativa IPPC a BAT

Směrnice Rady č. 96/61/ES (PDF, 38 kB), o integrované prevenci a omezování znečištění.

Směrnice EP a Rady č. 2008/1/ES (PDF, 150 kB), o integrované prevenci a omezování znečištění (kodifikované znění).

Zákon č. 76/2002 Sb. (PDF, 164 kB), o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Zákon č. 521/2002 Sb. (PDF, 39 kB), o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci).

Zákon č. 437/2004 Sb. (PDF, 67 kB), kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.

Zákon č. 695/2004 Sb. (PDF, 112 kB), o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.

Zákon č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb. (PDF, 2 MB), o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon č. 222/2006 Sb. (PDF, 121 kB), kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Zákon č. 435/2006 Sb. (PDF, 342 kB), úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn.

Vyhláška č. 554/2002 Sb. (PDF, 1 MB), kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.

Vyhláška č. 363/2010 Sb. (PDF, 22 MB), kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.

Nařízení vlády č. 63/2003 Sb. (PDF, 35 kB), o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách.

Příloha č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) - komentáře k jednotlivým kategoriím přílohy zákona: