Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) > Oddělení integrované prevence

Oddělení integrované prevence

Oddělení integrované prevence se podílí na koordinaci a sjednocování procesu IPPC v České republice a na výměně informací o nejlepších dostupných technikách v rámci České republiky a zemí Evropské unie.

Oddělení integrované prevence má za úkol:

  • zajistit a rozvíjet, jako odborně způsobilá osoba, podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence
  • optimalizovat zátěž účastníků procesu integrovaného povolování při zachování kvality výstupů
  • sjednocovat rozsah a obsah požadavků v povolovacím procesu na území České republiky
  • podílet se na aktualizaci dat, rozvoji informačních systémů a výměně informací o nejlepších dostupných technikách
  • zvyšovat efektivitu procesů
  • zapojovat se do spolupráce na národní a mezinárodní úrovni
Kontakt