Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Data o životním prostředí > Aplikační podpora > O aplikační podpoře

O aplikační podpoře

Mapové služby lze zobrazovat i v aplikacích spouštěných na straně uživatele, které umožňují pokročilejší uživatelské funkce. Jednou z nich je např. aplikace Jan Map, která je součástí systému pro analýzu a syntézu dat Janitor.

Janitor je systém pro sběr, skladování a organizaci, analýzu a syntézu dat umožňující integraci řešení třetích stran s podporou přístupu k datům vzdálených datových serverů.

Janitor poskytuje nástroje umožňující nasazení pro tzv. malá až středně velká řešení nebo může být velmi významným doplňkem robustních řešení, která jsou orientována na implementaci GIS systému. Architektura systému počítá s prohlubováním integrace s podporou OGC a jiných standardů.

Janitor umožňuje:

 • sběr dat pomocí mobilních zařízení a jejich zpětnou kontrolu na místě
 • lokalizaci dat pomocí GPS nebo zákresem do mapy v prostředí GIS
 • uložení dat do databáze, souboru na pracovní stanici i vzdáleného úložiště pomocí předem připravených formulářů
 • správu a aktualizaci dat, kontrolu jejich obsahu (validace)
 • analýzu a syntézu dat k získávání informací
 • publikaci dat prostřednictvím portálu nebo řešeních třetích stran
 • efektivní integraci řešeních třetích stran.

Součásti systému Janitor je:

 • JanMap - sloužící ke zpracování prostorových dat, jejich atributů
 • JanDat – slouží k práci s tabulkami; podpora aplikace JanMap pro zpracování atributů
 • SQLTools – umožňuje zpracování dat vzdáleného databázového serveru
 • ConnAdmin – zajišťuje připojení ke vzdáleným serverům
 • DataBuilder – umožňuje efektivní a operativní návrh formulářových sestav k zadávaní a prohlížení dat.

O rozvoji systému se můžete více dozvědět na stránkách www.janitor.cz.