Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Data o životním prostředí > Mapové služby > Mapový server

Mapový server

Mapový server je samostatnou součástí Portálu veřejné správy, jehož zřizovatelem je Ministerstvo vnitra České republiky. Provozovatelem serveru je Ministerstvo životního prostředí České republiky, provoz samotný zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

http://geoportal.cenia.cz

V aplikaci je k dispozici nápověda popisující všechny její ovládací prvky.

Mapové úlohy na mapovém serveru

Jednotlivé mapové úlohy jsou rozděleny do kategorií podle jejich tématického zaměření a jejich počet se neustále zvyšuje. Každá úloha je doprovázena metadatovým popisem, vytvořeným v souladu s normou ČSN ISO 19 115 Geografické informace – metadata, ve kterém uživatel nalezne bližší podrobnosti o datech použitých v mapových úlohách.

Mapové vrstvy v různých měřítkách

Ukázky map

Technické řešení

Technické provedení Mapových služeb Portálu veřejné správy je založeno na unixových operačních systémech a technologii ESRI – mapovém serveru ArcIMS a prostorové databázi ArcSDE. Webové rozhraní mapového serveru tvoří aplikace vyvíjená firmou MGEData - Mapmaker, umožňující interaktivní práci s mapou:

  • změnu měřítka
  • vyhledávání pomocí souřadnic
  • vyhledávání podle názvu lokality nebo adresních bodů
  • měření vzdáleností
  • vypínání a zapínání zobrazování jednotlivých vrstev
  • výpis textových informací o vybraném objektu.

Sdílení mapových služeb

Přístup k mapovým službám je kromě webového rozhraní umožněn rovněž formou IMS a WMS služeb, což dovoluje jejich využití nejen profesionály pracujícími s nejrůznějšími GIS softwary, ale i dalšími mapovými servery, které mohou jednotlivé mapové služby přebírat a zobrazovat spolu s vlastními, lokálně uloženými daty. Stejně tak Mapové služby Portálu veřejné správy mohou přebírat externí mapové služby ze vzdálených serverů.