Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Data o životním prostředí > Mapové služby > O mapových službách

O mapových službách

Mapové služby Portálu veřejné správy (Mapový server) jsou určeny nejširšímu okruhu uživatelů – od veřejnosti až po podporu výkonu státní správy a samosprávy na všech úrovních. Poskytují uživatelům územně vázané, metadatově popsané a státem garantované informace vzniklé činností přírody nebo člověka na území České republiky, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Mapové služby tvoří samostatnou součást Portálu veřejné správy, jehož zřizovatelem je Ministerstvo vnitra České republiky. Provozovatelem Mapových služeb je Ministerstvo životního prostředí České republiky, provoz samotný zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Mapový server využijete například:

  • pokud hledáte kvalitní a ověřené informace o životním prostředí v České republice
  • potřebujete-li zjistit, zda se určitá oblast překrývá s nějakým typem chráněného území, jestli se na ní vyskytují staré ekologické zátěže, zda-li je nějaká její část poddolovaná atd.
  • když nevíte, kudy vedou přesné hranice katastrálních území nebo jaký je rozsah působnosti různých úřadů státní správy
  • zajímá-li vás, jaká je kvalita vody ke koupání ve vaší oblíbené přehradě.