Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > O CENIA > Profil organizace

Profil organizace

1. Hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a sektorech, environmentální ekonomie;

2. Zázemí pro agregované a statistické informace o životním prostředí, sektorech a socioekonomických aspektech udržitelného rozvoje; fungující informační výměna;

3. Podpora IPPC, BAT, EIA, EPER/ePRTR a odpadového hospodářství.

4. Soustředěná informační a znalostní základna o znečišťovatelích životního prostředí (IPPC, IRZ, EIA, provázání na odpady, ovzduší, vypouštění, dotace, pokuty, kauzy, sociálním kontextu a kontextu zaměstnanosti a růstu);

5. Dobrovolné nástroje, EVVO, MA21 a publikace informací jako hlavní komunikační kanál směrem k občanům, ekonomickým subjektům a zahraničí;

6. Externí projekty pro podporu a rozvoj výše uvedených činností.

Historie organizace

Za první předchůdkyni CENIA, české informační agentury pro životní prostředí, může být považována Výpočetní a experimentální laboratoř (VEL). Ta byla počátkem 70. let transformována na Racionalizační a experimentální laboratoř (REL), která provozovala sálový počítač a zabývala se prodejem strojového času a programováním.

Krátce po vzniku Ministerstva životního prostředí v lednu 1990 bylo z REL vytvořeno Centrum ekologických informací (CEI), které dostalo za úkol vytvářet Jednotný informační systém o životním prostředí v České republice. Jeho významnou aktivitou se hned od počátku stalo vydávání Ročenky životního prostředí, která byla od roku 1996 rozšířena na dvojjazyčnou česko-anglickou Statistickou ročenku životního prostředí České republiky.

K 1.4.1992 bylo CEI přeměněno na Český ekologický ústav (ČEÚ), opět s posláním vytvořit Jednotný informační systém o životním prostředí. K tomu přibyla řada dalších úkolů: ekologická výchova a osvěta, dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí, ekonomika životního prostředí, posuzování vlivů na životní prostředí, ekologická rizika a další. ČEÚ připravoval podklady pro státní politiku životního prostředí a patřil k prvním pracovištím v ČR, které zavedly e-mailovou poštu (první e-maily byly posílány v roce 1994) a internet.

Významným rozšířením působnosti ČEÚ se stalo zřízení Agentury pro integrovanou prevenci znečištění (IPPC) a Integrovaného registru znečišťování (IRZ), které vznikly na základě zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

K 1.4.2005 byla z ČEÚ na základě rozhodnutí ministra životního prostředí zřízena CENIA, česká informační agentura životního prostředí, která funguje jako státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí. Její logo v podobě pampelišky vystihuje hlavní poslání agentury: Být centrem informací, které mají pevný základ, ale snadno se rozšiřují. Hlavním úkolem agentury CENIA je poskytování informací z oblasti životního prostředí tak, aby pro všechny občany České republiky byl zajištěn přístup k nim v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

CENIA chce být ČTK životního prostředí.