Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > O CENIA > Slovo ředitele

Slovo ředitele

CENIA vznikla k 1. dubnu 2005 transformací Českého ekologického ústavu, příspěvkové organizace Ministerstva životního prostředí.

Účelem vzniku CENIA je poskytování průřezových informací nejen z životního prostředí tak, abychom si mohli udělat ucelený názor na stav a udržitelnost prostředí, ve kterém žijeme.

Proto se v CENIA soustřeďují, vyhodnocují a zhodnocují informace. CENIA funguje jako centrální vstupní brána resortu i jako soustředěný výstup (portál informací o životním prostředí). Je základním kamenem Jednotného informačního systému o životním prostředí, za který je podle § 19, odst. 4 zákona 2/1969 Sb., kompetenční zákon, odpovědné Ministerstvo životního prostředí.

Výsledky této práce, založené zejména na aktivním naplňování zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jsou viditelné v mapách Geoportálu, převáděny do indikátorů udržitelného rozvoje a zveřejňovány v informačních publikacích, z nichž nejvýznamnější je Statistická ročenka životního prostředí České republiky.

Téměř všechny informace, které CENIA soustřeďuje, jsou získávány z prostředků občanů, daňových poplatníků. Jim především mají sloužit výsledky práce Agentury. CENIA je prostředníkem výkonu práv občanů na informace o životním prostředí, data zde shromážděná slouží k podpoře výkonu veřejné správy, jsou dobře využitelná pro vzdělávání ve školách všech stupňů. CENIA je účinným spolupracovníkem všech, kdo mají zájem na ochraně přírody, zdraví obyvatel a zvyšování kvality života. Proto zde najdete např. pracoviště pro environmentální výchovu, místní Agendu 21, udržitelný rozvoj, podporu udržitelné spotřeby a výroby (ekologicky šetrné výrobky, EMAS a čistší produkci).

Významnou součástí činnosti CENIA je podpora výkonu státní správy v oblasti integrované prevence (IPPC) a hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA/SEA). Získáváme přehled o nejlepších dostupných technikách. Ambicí CENIA je být rovnocenným partnerem průmyslu a průmyslových svazů v hledání efektivní cesty rozvoje hospodářství a ochrany životního prostředí.

Internetová stránka CENIA bude postupně doplňována o nové informace a produkty, jejich obsah a rozsah závisí na potřebách uživatelů. Pracovníci Agentury jsou Vám proto k dispozici.

Jiří Hradec,
ředitel CENIA, české informační agentury životního prostředí