Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Odborná knihovna > Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů životního prostředí

Příručka pro tvorbu scénářů a výhledů životního prostředí

Publikaci vydalo:CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání:2010
Anotace publikace:Metodická příručka, která vznikla v rámci twinningového projektu s německým Ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti, o vytváření scénářů budoucího vývoje stavu a zátěží životního prostředí. Současně se zabývá funkcí těchto výstupů při strategické podpoře vytváření a implementace politiky životního prostředí. Příručka na 70 stranách nabízí ucelený přehled této problematiky a odkazy na další zdroje pro zájemce o podrobnější informace. Je určena pro ty, kdo zpracovávají strategicky orientované zprávy o stavu životního prostředí, poskytují podklady pro rozhodovací procesy i pro širší veřejnost se zájmem o životní prostředí.