Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > EMAS > Jak získat registraci EMAS > Jak prodloužit registraci v programu EMAS

Jak prodloužit registraci v programu EMAS

Účast organizace v programu EMAS trvá 3 roky a po uplynutí této lhůty může organizace požádat o prodloužení registrace. Počet prodloužení registrací není omezen.

Pokud má organizace zájem o prodloužení registrace v programu EMAS a splní povinnosti uvedené v kapitole Povinnosti registrovaných organizací, zašle CENIA žádost, která musí obsahovat:

  • formální žádost o prodloužení registrace (vzor zde),
  • environmentální prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí) schválené akreditovaným ověřovatelem,
  • vyplněné a podepsané prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele, který schválil environmentální prohlášení (příloha VII nařízení),
  • vyplněný formulář údajů potřebných k registraci (příloha VI nařízení)

Organizace vše zašle CENIA např. elektronicky e-mailem nebo v tištěné podobě poštou na adresu agentury (viz níže). V obou případech CENIA vyžaduje plnou barevnost všech dokumentů (z důvodů lepší přehlednosti, např. u grafů, obrázků apod.) a podpis zástupce organizace s razítkem organizace na žádosti o prodloužení registraci.

Žádost o prodloužení registrace, včetně environmentálního prohlášení a dalších dokumentů, musí být vypracovaná v českém jazyce, tzn. že pokud systém v organizaci ověřuje zahraniční ověřovatel, je nutné zajistit překlad všech dokumentů.

CENIA vyřídí žádost do 1 měsíce od podání žádosti o prodloužení registrace (zahrnuje formální kontrolu žádosti a dalších dokumentů, přípravu certifikátů EMAS v české a anglické verzi, podpis ministra a oficiální oznámení o prodloužení registrace v programu EMAS).

Po úspěšném procesu prodloužení registrace obdrží organizace oficiální oznámení o prodloužení registrace v programu EMAS a nový certifikát EMAS v české a anglické verzi, přičemž ji zůstane zachováno přidělené registrační číslo.

V České republice je prodloužení registrace prováděno bezplatně.

Adresy pro zasílání žádostí

E-mailová adresa: emas@cenia.cz

Poštovní adresa:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Pavel Hrubý
Litevská 8/1174
100 05 Praha 10