Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > EMAS > Jak získat registraci EMAS > Jak se zaregistrovat v programu EMAS

Jak se zaregistrovat v programu EMAS

Po úspěšném ověření zavedeného systému EMAS a potvrzení platnosti informací uvedených v environmentálním prohlášení ověřovatelem musí organizace požádat o zapsání do registru podniků s ověřeným systémem EMAS. V České republice zabezpečuje registraci CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Žádost o registraci

Organizace zašle na adresu CENIA oficiální žádost o registraci v programu EMAS.

Žádost musí obsahovat:

  • 1. formální žádost o registraci (vzor zde),
  • 2. environmentální prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí) schválené akreditovaným ověřovatelem,
  • 3. vyplněné a podepsané prohlášení o činnostech environmentálního ověřovatele, který schválil environmentální prohlášení (příloha VII nařízení),
  • 4. vyplněný formulář údajů potřebných k registraci (příloha VI nařízení)

Žádost, včetně environmentálního prohlášení a dalších dokumentů, musí být vypracovaná v českém jazyce, tzn. že pokud systém v organizaci ověřuje zahraniční ověřovatel, je nutné zajistit překlad všech dokumentů.

Organizace vše zašle CENIA např. elektronicky e-mailem nebo v tištěné podobě poštou na adresu agentury (viz níže). V obou případech CENIA vyžaduje plnou barevnost všech dokumentů (z důvodů lepší přehlednosti, např. u grafů, obrázků apod.) a podpis zástupce organizace s razítkem organizace na žádosti o registraci.

Časové rozmezí zaregistrování od podání žádosti do ukončení procesu registrace se pohybuje v řádu 1-2 měsíců (zahrnuje formální kontrolu žádosti a dalších dokumentů, zaslání žádosti na ČIŽP o stanovisko k organizaci žádající o registraci, přípravu certifikátů EMAS v české a anglické verzi, podpis ministra a oficiální oznámení o zaregistrování do programu EMAS).

Po úspěšném zaregistrování organizace obdrží oficiální oznámení o zaregistrování do programu s přiděleným registračním číslem, certifikát EMAS v české a anglické verzi a CD EMAS logo generátor se stručným návodem, jak logo vygenerovat a jak ho používat.

V České republice je registrace organizací do registru EMAS prováděna bezplatně.

Adresy pro zasílání žádostí

E-mailová adresa: emas@cenia.cz

Poštovní adresa:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Pavel Hrubý
Litevská 8/1174
100 05 Praha 10

Další informace o registraci v programu EMAS jsou uvedené v kapitole II a III nového nařízení (tzv. EMAS III).