Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Jak získat registraci EMAS > Jak zavést systém EMAS

Jak zavést systém EMAS

Pro zavedení EMAS neexistuje žádná standardní metodika. Celý proces závisí na mnoha faktorech, jako je velikost, oblast činnosti, výrobky či služby, ale i celková úroveň řízení organizace. EMAS je systémem, který vyžaduje neustálé zlepšování (je to i jedna z podmínek nařízení), proto není možné systém pouze zavést a dále ho nerozvíjet. EMAS vyžaduje identifikaci, vyhodnocování a úpravu environmentálních aspektů, jejichž svědomité řízení vede k neustálému snižování vlivu činností organizace na životní prostředí. Získáním registrace v programu EMAS práce nekončí – právě naopak.

Základní princip pro zavádění systému environmentálního managementu dle EMAS vychází z normy ISO 9001. Jedná se o Demingův model, který se skládá ze čtyř základních kroků:

plan emas

  • Plan – vše pečlivě promysli a naplánuj.
  • Do – zaveď systém a sleduj jeho fungování.
  • Check – vyhodnoť dopady pro zákazníky a pro organizaci.
  • Act – zajisti stabilizaci a pokračuj v neustálém zlepšování.

V příloze jsou popsány kroky, které je nutné splnit pro úspěšné ověření a následnou registraci v programu EMAS (viz části Jak si nechat ověřit systém EMAS a Jak se zaregistrovat v programu EMAS).

Po 10 letech působení programu EMAS v České republice nabízí své služby mnoho poradenských organizací, které pomohou při zavádění, poradí, jak systém uchopit tak, aby byl nastaven co nejúčinněji, případně zdůrazní, na co se organizace musí při zavádění EMAS zaměřit.