Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > EMAS V ČR > Legislativní zabezpečení programu EMAS na národní úrovni

Legislativní zabezpečení programu EMAS na národní úrovni

Program EMAS funguje v České republice od roku 1998, kdy bylo vydáno první usnesení vlády České republiky č. 466/1998 o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. Na základě tohoto usnesení byly:

  • zřízeny Rada programu EMAS (dnes Rada pro dobrovolné nástroje) a Agentura EMAS (jejíž roli převzala CENIA, česká informační agentura životního prostředí), která společně s Ministerstvem životního prostředí zabezpečuje chod programu EMAS,
  • vydány Národní program EMAS a Pravidla zavedení EMAS,
  • zřízen akreditační orgán programu EMAS,
  • vydány metodické pokyny pro akreditaci environmentálních ověřovatelů.

Dnem vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 bylo plně transformováno do českého právního řádu původní nařízení EP a Rady č. 761/2001 (dnes nařízení EP a Rady č. 1221/2009), viz kapitola Vývoj EMAS. Na základě nařízení bylo vydáno usnesení vlády České republiky č. 651/2002 o aktualizaci Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí, tzv. Aktualizovaný program EMAS, v jehož rámci došlo k vydání Aktualizovaných pravidel.

Legislativní zabezpečení EMAS na evropské úrovni