Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > EMAS V ČR > Program a pravidla EMAS

Program a pravidla EMAS

Mezi dva základní dokumenty, které vytváří rámec pro fungování programu EMAS v České republice patří:

  • Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Aktualizovaný program EMAS). Hlavním cílem programu je podpora neustálého zlepšování vlivu činností organizací na životní prostředí tím, že:
    • jsou zaváděny systémy environmentálního managementu (EMS) v podnicích,
    • fungování a činnosti systému jsou pravidelně vyhodnocovány,
    • veřejnost a další zainteresované subjekty jsou pravidelně informovány formou environmentálních prohlášení,
    • pracovníci organizace jsou vhodnými formami vedeni k aktivní účasti na zavádění i fungování EMAS.

Program EMAS dále vymezuje základní pojmy, popisuje základní souvislosti environmentálního řízení, úlohu jednotlivých zúčastněných subjektů v rámci programu a uvádí jeho možné zdroje financování. Součástí programu EMAS jsou také tzv. Aktualizovaná pravidla.

  • Pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Aktualizovaná pravidla). Stanovují podmínky a povinnosti, za nichž se organizace v České republice mohou dobrovolně přihlásit do registru EMAS, resp. do programu EMAS. Dále obsahují konkrétní práva a povinnosti zúčastněných subjektů (organizací), environmentálních ověřovatelů, akreditačního orgánu a státu (správních úřadů) a také stanovují podmínky pro užívání loga EMAS.