Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > EMAS > Povinnosti registrovaných organizací

Povinnosti registrovaných organizací

Organizace registrovaná v programu EMAS musí plnit následující povinnosti:

 • do 1 měsíce od data registrace zveřejnit své environmentální prohlášení
 • každoročně* v průběhu trvání registrace tj. po prvním a druhém roce účasti organizace v registru EMAS:
  • provést interní audit vlivu činností organizace na životní prostředí a audit dodržování příslušných právních požadavků,
  • aktualizovat environmentální prohlášení a nechat jej schválit environmentálním ověřovatelem,
  • předat aktualizované environmentální prohlášení a vyplněný formulář údajů potřebných k registraci (příloha VI nařízení) CENIA.
 • po 3 letech** účasti v registru EMAS s dostatečným časovým předstihem tj. minimálně měsíc před koncem registrační doby:
  • aktualizovat environmentální prohlášení a nechat jej schválit environmentálním ověřovatelem,
  • nechat ověřit celý systém environmentálního řízení a auditu v organizaci,
  • předat environmentální prohlášení a vyplněný formulář údajů potřebných k registraci (příloha VI nařízení) CENIA.

* Malým organizacím může být prodloužena lhůta až na 2 roky, pokud ověřovatel potvrdí, že neexistuje žádné environmentální riziko či místní environmentální problémy a že organizace neplánuje žádné podstatné změny. Organizace má povinnost vydat prohlášení i v neověřovaném roce, ale nemusí jej nechat schválit ověřovatelem.

** Malým organizacím může být prodloužena lhůta pro plnění povinností na 4 roky, pokud ověřovatel potvrdí, že neexistuje žádné environmentální riziko či místní environmentální problémy a že organizace neplánuje žádné podstatné změny.

Tab. č. 2 - Schéma 3-letého cyklu registrace organizace v programu EMAS
Rok registraceČinnost
1začátek prvního roku registrace
 • organizace vydá souhrnné environmentální prohlášení
 • ověřovatel ověří systém environmentálního managementu v organizaci a platnost informací uvedených v environmentálním prohlášení
 • organizace požádá o registraci
konec prvního roku registrace
 • organizace vydá I. aktualizaci environmentálního prohlášení
 • ověřovatel provede dozorový audit v organizaci
2konec druhého roku registrace
 • organizace vydá II. aktualizaci environmentálního prohlášení
 • ověřovatel provede dozorový audit v organizaci
3konec třetího roku registrace
 • organizace vydá souhrnné environmentální prohlášení
 • ověřovatel ověří systém environmentálního managementu v organizaci a platnost informací uvedených v environmentálním prohlášení
 • organizace požádá o prodloužení registrace
Zdroj: CENIA