Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Odborná knihovna > Environmentální technologie a ekoinovace v České republice Environmental Technologies and Eco-innovation in the Czech Republic

Environmentální technologie a ekoinovace v České republice Environmental Technologies and Eco-innovation in the Czech Republic

Publikaci vydalo:CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání:2009
Anotace publikace:Ochrana životního prostředí patří mezi rozhodující faktory, které vytvářejí podmínky podnikání, zejména ve výrobních odvětvích. Každý produkční proces nese určitou míru přímého nebo nepřímého znečištění životního prostředí. To musí být odstraňováno buď následně pomocí čisticích technologií, nebo je možné snižovat environmentální dopady přímo v procesu výroby prostřednictvím tzv. zelených technologií. Hlavním cílem česko-anglické publikace je představení problematiky a zmapování aktuální situace technologií přátelských k životnímu prostředí v České republice. Publikace poskytuje vstupní informace za účelem podnítit zájem o environmentálně šetrné technologie mezi odbornou i laickou veřejností.