Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Program podpory env. technologií > Program Konkurenceschopnost a inovace (CIP)

Program Konkurenceschopnost a inovace (CIP)

Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP – Competitiveness and Innovation Programme) je rozdělen do tří dílčích programů:

 • Podnikání a inovace (EIP);
 • Podpora politiky informačních a komunikačních technologií (ICT PSP);
 • Inteligentní energie pro Evropu (IEE).

CIP Eco-innovation (2008 – 2013)

Součástí programu Podnikání a inovace je také CIP Eco-innovation, který přispívá k implementaci Programu podpory environmentálních technologií (ETAP) v členských státech EU. CIP Eco-innovation vyhlašuje Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI). Celková částka určená pro podporu v letech 2008 – 2013 je 200 mil. € (výzva 2011 – 38 mil. €). Financování z CIP Eco-innovation pokrývá maximálně 50 % uznatelných nákladů.

Zaměření programu

Program podporuje projekty zaměřené na první praktické použití (pilotní projekty) nebo uvedení na trh ekoinovativních technik, produktů, procesů nebo postupů.
Cílovou skupinou jsou zejména malé a střední podniky, ale program mohou využít všechny právnické osoby z následujících zemí:

 • 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko,
 • Albánie, Chorvatsko, Makedonie, Izrael, Černá Hora, Srbsko, Turecko a další státy, které splňují požadovaná kritéria.

Cílem programu je překlenout mezeru mezi oblastí výzkumu a vývoje a běžným uplatněním ekoinovativního řešení na trhu v 5 základních oblastech:

 • recyklace materiálů;
 • stavebnictví – udržitelné stavby;
 • potravinářský sektor;
 • vodní hospodářství;
 • zelené obchodování a odpovědné nakupování.

Hlavní oblasti podpory

Recyklace materiálů

 • lepší postupy třídění odpadů – stavební a demoliční odpady, průmyslové odpady; recyklace odpadů z elektrických a elektronických zařízení nebo autovraků;
 • inovativní produkty, které využívají recyklované materiály nebo napomáhají k recyklaci;
 • inovace k posílení konkurenceschopnosti recyklačního průmyslu – místo na trhu pro recyklační produkty.

Stavebnictví – udržitelné stavby

 • snižování spotřeby surovin a produkce doprovodných odpadů;
 • využívání stavebních materiálů přátelských k životnímu prostředí;
 • snižování vlivu staveb na životní prostředí.

Potravinářský sektor

 • zvýšení efektivity využívání zdrojů, snižování produkce biologicky rozložitelných odpadů;
 • snižování emisí skleníkových plynů a emisí do vody, zvýšení recyklace a znovuvyužívání materiálů;
 • zvýšení efektivity ve spotřebě vody a produkci odpadních vod;
 • snižování dopadu na životní prostředí ze spotřeby potravin – efektivnější logistika (balení, distribuce, prodej).

Vodní hospodářství

 • procesy, produkty a technologie k efektivnějšímu využití vody (snížení spotřeby vody min. o 30%);
 • procesy nespotřebovávající vodu;
 • nakládaní s (odpadními) vodami – řešení, která nabízejí vyšší účinnost a snižují dopady na životní prostředí;
 • distribuční systémy snižující spotřebu vody, chemikálií, energie a materiálů: inovativní systémy pro měření a nastavení dávkování chemikálií, průtoku a čerpání atd.

Zelené obchodování a odpovědné nakupování

 • usnadnění přístupu ekoinovativních řešení na trh – otázka nabídky a poptávky;
 • náhrada materiálů se zvýšeným vlivem na životní prostředí a zvýšenou spotřebou zdrojů, náhrada nebezpečných materiálů, vyšší využití druhotných surovin.

Důležité termíny

Doba trvání programu: 2008 – 2013.

Aktuální výzva k podání projektů do programu CIP Eco-innovation byla vyhlášena 28.4.2011.

Konečný termín pro podání projektů do této výzvy je 8.9.2011 v 17:00.

Hodnocení projektů bude probíhat do konce ledna 2012.
Vyjednávání o smlouvě – únor/březen 2012.
Podpis smlouvy – březen 2012 (maximálně na 3 roky).

Důležité odkazy

Projekt lze podat do 8.9.2011 pouze elektronicky prostřednictvím formuláře.

Podrobné instrukce k podání projektu a vlastní text výzvy najdete na adrese: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/application-packs/index_en.htm.

Nejpozději 2 týdny před vypršením termínu pro podání projektu lze (pouze jednou) zaslat EACI maximálně dvoustránkový stručný popis projektu k „předběžnému“ hodnocení: eaci-eco-innovation-enquiries@ec.europa.eu.

Soubor často kladených otázek (FAQs) je dostupný na adrese http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/faq/index_en.htm.

S případným dotazem se můžete obrátit přímo na EACI použitím webového formuláře.

Pro další informace můžete kontaktovat Národní kontaktní bod pro Českou republiku: evzen.ondracek@mzp.cz.