Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > CLP > Legislativa CLP

Legislativa CLP

Upozornění
Informace zveřejňované na internetových stránkách nemusí být vždy úplné, přesné a aktuální.
Dokumenty dostupné na internetových stránkách nemusí vždy přesně reprodukovat schválený legislativní text. Pouze legislativa EU publikovaná v papírové podobě v Úředním věstníku EU je považována za právně platnou.Evropská legislativa CLP

Národní legislativa CLP

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí