Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Projekty CENIA > Projekty CENIA

Projekty CENIA

CENIA naplňuje poslání informační agentury pro životní prostředí mezi jiným realizací národních a mezinárodních projektů.Cílem projektové činnosti je podpora a rozvoj odborných agend a kapacit CENIA.

Projekty bilaterální spolupráce

CENIA se účastní projektů twinningového typu, kdy členský stát EU poskytuje prostřednictvím vyslání svých odborníků expertízu / know-how jiné zemi. CENIA je jak příjemcem twinningových projektů (poslední projekty jsou realizovány v roce 2009), tak vysílá vlastní odborníky do ciziny.

Projekty Evropské komise

CENIA se z pozice informační agentury pro životní prostředí účastní nejrůznějších projektů financovaných přímo Evropskou komisí. Jedná se projekty ustanovení evropských sítí pro tematické účely, poskytování expertních služeb Evropské komisi a další.

Projekty Strukturálních fondů

Projektové týmy ustanovené horizontálně napříč organizací CENIA spolupracují na mezinárodních i národních projektech zaměřených na rozvoj odborných agend a zvyšování odborných kapacit.

Národní projekty vědy a výzkumu

Odborníci z CENIA se podílejí s dalšími institucemi i na řešení specifických vědeckých projektů.

Seznam aktuálních projektů ZDE
Seznam ukončených projektů ZDE