Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Odpadové hospodářství > Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)

Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)

On-line přístup k agregovaným datům o produkci a nakládání s odpady v ČR (2002-2010)

Data pro Ministerstvo životního prostředí od roku 2007 spravuje Česká informační agentura životního prostředí (CENIA).

Data za roky 2002 – 2006 spravoval pro Ministerstvo životního prostředí Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce - Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO).

Data za období 1994 – 2001 najdete na VÚV T.G.M., v.v.i. - CeHO.