Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ARCHIV > Environmentální ekonomika > Podpory na ochranu životního prostředí

Podpory na ochranu životního prostředí

Vztah ekonomie a životního prostředí
Problémy životního prostředí
Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí
Politika životního prostředí
Environmentální ekonomika v CENIA
Poplatky a daně v ochraně životního prostředí

V CENIA je vytvářen Registr podpor z veřejných zdrojů ČR, v jehož rámci dále vzniká Registr environmentálních podpor na centrální úrovni.Registr podpor z veřejných zdrojů ČR je doplněn o hodnocení z hlediska environmentální škodlivosti a to na příznivé, neutrální, potenciálně škodlivé a škodlivé. Podpory stanovené jako příznivé z hlediska ochrany životního prostředí tvoří Registr environmentálních podpor na centrální úrovni.

Registry obsahují údaje platné za rok 2010 a jsou aktualizovány ke dni 30.9.2011

Průběžná aktualizace probíhá dvakrát ročně, vždy k 31.3 a 30.9. příslušného kalendářního roku.