Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Ekoznačení > Vlastní environmentální tvrzení > Rady pro firmy

Rady pro firmy

Co je vlastní environmentální tvrzení?
Důvěryhodnost VET
Požadavky na VET podle ISO 14021
Jak Vám můžeme pomoci při tvorbě VET
Databáze registrovaných tvrzení
Galerie VET
Nejčastější druhy falešných tvrzení
Rady pro spotřebitele

Vlastní environmentální tvrzení jsou skvělým nástrojem pro green marketing – marketing produktů a služeb založený na jejich environmentálním profilu. To dělá z green marketingu nástroj s velkým komerčním potenciálem – a je to tak dobře. Pokud funguje, jak má (tj. vychází z vědeckých podkladů a je komerčně úspěšný), může být výrazným příspěvkem na cestě k trvalé udržitelnosti. To však za předpokladu, že není zneužíván.

Účelem těchto doporučení je pomoci vyhlašovatelům vlastních environmentálních tvrzení, aby:
 • se skutečně zelenějším výrobkům a službám dařilo
 • vliv nepoctivých konkurenčních tvrzení byl omezen
 • spotřebitelé nepropadli cynismu a skepsi s tím, že žádné ekologické informaci o výrobcích se už nedá věřit
 • dokázali využít aspektů ochrany životního prostředí k nastolení upřímného, důvěryhodného a trvalého dialogu se svými zákazníky.
Výrobci i spotřebitelé se učí rozpoznávat nástrahy greenwashingu společně. Jedná se o společný problém a zároveň i příležitost.

Neznamená to, že jako ekologicky šetrnější by se měly prezentovat jen ty úplně dokonale zelené produkty. Především proto, že nic takového neexistuje. (Dokonale ekologicky nejšetrnější je jen takový výrobek, který vůbec nemusel být vyroben.) Výrobky a služby šetrnější k životnímu prostředí jsou šetrnější, ne dokonale šetrné a bez vlivu na životní prostředí, a nabízet je jako takové je úplně v pořádku.
Další skutečností je, že pokrok na poli inovací, které umožňují přicházet s výrobky stále šetrnějšími a šetrnějšími k životnímu prostředí, probíhá ve skocích a postupně. Je užitečné takové zlepšováky podporovat, neboť zákazníci i takový postupné pokroky ocení.Abychom se bezpečně vyhnuli greenwashingu, nemusíme čekat, až na trh budeme moci vrhnout ten dokonale ekologicky nejšetrnější výrobek. Stačí se držet poctivých vědeckých podkladů a hrát čestně a transparentně podle pravidel.

Existuje několik konkrétních doporučení, jak se vyhnout těmto nejčastějším nešvarům:

Zatajené háčky (firma zdůrazní jeden pozitivní environmentální aspekt a jiný negativní zatají)

 • Seznamte se se všemi dopady, které váš produkt může mít, v celém jeho životním cyklu.
 • Beze všeho zdůrazněte vynikající přednosti (zvláště pokud dobře znáte daný zákaznický segment), ale neodtrhávejte jednotlivostmi pozornost od celkového obrazu, ve kterém jsou i další vlivy na životní prostředí.
 • Snažte se o neustálé zmenšování ekologické stopy vašich výrobků a vyzvěte své zákazníky, ať se k vám přidají.
 • Pro důvěryhodnost svých tvrzení čerpejte inspiraci ze zavedených standardů ekoznačení a jejich kritérií (např. Ekologicky šetrný výrobek, evropská Květina, německý Modrý anděl a další).
 • Nevydávejte tvrzení zaměřující se na jedinou přednost bez vědomí toho, jak si výrobek vede s ohledem na ostatní dopady na životní prostředí a bez vědomí vašich zákazníků.

Tvrzení bez důkazu

 • Buďte schopní na požádání poskytnout vědecky podložený důkaz a samozřejmě ho obhájit.
 • Důkaz poskytněte každému na požádání nebo se spoléhejte na zavedené programy ekoznačení (např. Ekologicky šetrný výrobek, evropská Květina, německý Modrý anděl a další).

Vágní tvrzení

 • Používejte jazyk, který je srozumitelný vašim zákazníkům – za předpokladu, že vyjádření je pravdivé.
 • Vyhněte se výrazům bez chemických prostředků, plně přírodní a podobně.

Irelevantní tvrzení

 • Neohánějte se žádnou předností vašeho výrobku nebo služby ohledně vlivu na životní prostředí, kterou se může pochlubit i převážná většina nebo všichni vaši konkurenti.

Menší zlo (zdůrazňování šetrnosti výrobku v rámci jinak jasně environmentálně problematické kategorie)

 • Pomáhejte svým zákazníkům nalézt pro ně správný produkt, který odpovídá jejich přání a potřebám.
 • Nesnažte se v zákaznících dobrý pocit zodpovědnosti k životnímu prostředí při koupi výrobků, které jsou ze své podstaty škodlivé nebo zbytečné.

Lhaní

 • Říkejte pravdu. Vždycky.
 • Vždycky říkejte pravdu a nic než pravdu.

Uctívání falešných certifikátů

 • Pokud na nezávislém ověření vašich tvrzení záleží, opatřete si jej, ale nenapodobujte.
 • Dávejte přednost ekoznačkám (např. Ekologicky šetrný výrobek nebo Ekoznačka EU - Květina), které jsou samy o sobě akreditované a postihují celý životní cyklus.

(Podle publikace The Seven Sins of Greenwashing, TerraChoice Environmental Marketing Inc., 2009)

Další praktické rady najdete v příručce Vlastní environmentální tvrzení aneb Ekoreklama v praxi.