Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Ekoznačení > Vlastní environmentální tvrzení > Rady pro spotřebitele

Rady pro spotřebitele

Co je vlastní environmentální tvrzení?
Důvěryhodnost VET
Požadavky na VET podle ISO 14021
Jak Vám můžeme pomoci při tvorbě VET
Databáze registrovaných tvrzení
Galerie VET
Nejčastější druhy falešných tvrzení
Rady pro firmy

Vlády a standardizační organizace se snaží greenwashingu bránit, ale v dnešní době, kdy zájem spotřebitelů o ekologicky šetrnější zboží a služby stále stoupá, se mu přece jen velmi daří. Pokud dobré úmysly spotřebitelů ani environmentální přednosti jejich volby nemají přijít vniveč, oni sami se o to musí přičinit. Zde je několik doporučení, jak rozpoznat nepoctivou reklamu a vybírat zboží k životnímu prostředí skutečně šetrnější.

1. Spolehlivým vodítkem jsou ekoznačky. Ostatně dnešní programy ekologického značení jsou odpovědí na greenwashing. U výrobků a služeb, ke kterým se ekoznačky pojí, je jejich ekologická šetrnost doložena nezávislým hodnocením třetí strany podle jasně stanovených a veřejných kritérií a garantována Ministerstvem životního prostředí. Navíc existuje jejich veřejně přístupný seznam. Více informací na www.ekoznacka.cz. Zde jsou příklady několika dalších ekoznaček.

Ekologicky šetrný výrobekUmweltzeichenDer blaue EngelSeverská labuťThe Flower
www.ekoznacka.czwww.umweltzeichen.atwww.blauer-engel.dewww.svanen.nuwww.eco-label.com
craustriagermanyscandinaviaeu
Česká republikaRakouskoNěmeckoSkandinávieEvropská unie

Většina světových programů ekoznačení je sdružena v organizaci Global Ecolabelling Network. Na stránkách této organizace tak lze nalézt ještě více příkladů.

2. Přesvědčte se pomocí těchto otázek, že informace o výrobku neobsahuje žádný ze šesti uvedených nešvarů:

Týká se dané tvrzení jen jednoho nebo úzké skupinky vlivů výrobku na životní prostředí? („zatajený háček“) Pokud ano, můžete se poohlédnout po podrobnějších informacích v širších souvislostech, které poskytnou ucelenější obrázek o výrobku a jeho dopadu na životní prostředí. (Dobrá, tenhle výrobek pochází z udržitelně pěstovaného lesního porostu, ale jaké jsou dopady dopravy onoho dřeva až sem? Snaží se s tím výrobce něco dělat?). Zdůrazňovat jeden dopad na životní prostředí nevadí. Zamlčovat však jeden důležitý faktor před jinými, méně významnými, však už ano.

Pomáhá mi tvrzení dostat se k podrobnějším informacím a důkazům? (tvrzení bez důkazu) Očekávat, že ze samotné značky nebo visačky u výrobku vyčteme podrobné a vědecké vysvětlení obsahu tvrzení je naivní. Měly by však obsahovat odkaz, kde se tyto informace můžeme dozvědět. Dobře prováděný zelený marketing pomáhá spotřebitele podporuje v jeho zvídavosti a s hledáním podrobností mu pomáhá. Firemní webové stránky, akreditované nezávislé zkušebny a zákaznické telefonní linky k poskytnutí důkazů poslouží snadno a účinně.

Je význam tvrzení ve vztahu k vlivu na životní prostředí a vědeckému poznání jasný a srozumitelný sám o sobě? Pokud ne, je alespoň po ruce podrobnější vysvětlení? (vágní tvrzení) Výrobky s názvy, které začínají na eko- a přírodní nutně nemusí klamat jménem, ale rozhodně vzbuzují takové podezření. Jestliže takové marketingové tvrzení promptně nenabízí na tom samém místě i vysvětlení, činí ho to vágním a bezcenným. Obdobně si dávejte pozor na oblíbené výrazy jako netoxický, šetrný k přírodě a šetrný k životnímu prostředí, apod.

Mohly by tohle o sobě tvrdit všechny ostatní výrobky v této kategorii? (irelevantní tvrzení) Nasnadě je příklad, který se přímo nabízí. Neobsahuje freony, CFC free a podobně je tvrzení naprosto k ničemu. Je irelevantní, protože žádné výrobky s freony už se nevyrábí. V jiných případech může být odhalování obtížnější. Uvědomte si, zda je tvrzení je důležité a relevantní ve vztahu k výrobku. (Pokud by se žárovka chlubila vysokou účinností při využití vody, je to zjevně podezřelé.) Porovnávejte zboží v různých obchodech a vyptávejte se u konkurence. Působí-li tvrzení nelogicky a bez souvislosti k danému výrobku, je podle všeho irelevantní.

Je tvrzení pravdivé i když si zjistím více údajů? (lhaní) Odhalit takový podfuk může být velmi těžké. Velmi častým případem bývá neoprávněné užití certifikace nezávislou třetí stranou. Ty se naštěstí dají snadno ověřit. Oficiální důvěryhodné certifikační programy (např. pro FSC – Forest Stewardship Council, ekoznačku EU Květina, Ekologicky šetrný výrobek a další) provozují veřejně přístupné seznamy označených výrobků. Některé další programy mají dokonce poradenské stránky s informacemi, jak se zachovat v případě, že narazíme na výrobek chlubící se značkou neoprávněně.

Snaží se tvrzení u spotřebitele vzbudit dojem ekologické šetrnosti výrobků v kategorii, jejíž prospěšnost pro životní prostředí je pochybná? menší zlo) Spotřebitelé, kteří si uvědomují škodlivé účinky tabáku a cigaret si spíše pomohou, když přestanou kouřit než aby nakupovali biocigarety s biotabákem. Stejně tak spotřebitelům, kteří vědí, že plýtvání pesticidy neprospívá ani lidskému zdraví ani životnímu prostředí, bude jasné, že udělají lépe, když jejich spotřebu omezí, než aby se pídili po nějakých ekologicky šetrných alternativách.

(S využitím publikace The Six Sins of greenwashing, TerraChoice Environmental Marketing Inc., 2007).

Taktiku odhalování greenwashingu si můžete vyzkoušet na příkladech vlastních tvrzení, která najdete v naší galerii.