Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Ekoznačení > Vlastní environmentální tvrzení > Nejčastější druhy falešných tvrzení

Nejčastější druhy falešných tvrzení

Co je vlastní environmentální tvrzení?
Důvěryhodnost VET
Požadavky na VET podle ISO 14021
Jak Vám můžeme pomoci při tvorbě VET
Databáze registrovaných tvrzení
Galerie VET
Rady pro spotřebitele
Rady pro firmy

Pro praxi, kdy výrobce dělá svůj výrobek šetrnějším k životnímu prostředí než ve skutečnosti je, se vžil název greenwashing. Zelené šálení. Natírání na zeleno. Greenwashing je jakožto marketingová strategie hotovou vědou. Kanadská organizace Terra Choice provedla koncem roku 2008 průzkum tvrzení týkajících se vlivu na životní prostředí u 2219 výrobků na pultech amerických a kanadských obchodů. Podle jejich zjištění jen 25 z nich o sobě informovalo pravdivě – u všech ostatních (tj. 98%) byla informace falešná, zavádějící nebo špatně podaná. Výrobci při tvorbě svých tvrzení používají různé strategie, v Terra Choice jich zjistili sedm (v závorce procento výskytu při průzkumu):

1) zatajený háček (57% zkoumaných výrobků) – firma zdůrazní jeden pozitivní environmentální aspekt a jiný negativní zatají. Například energeticky úsporná elektronika může obsahovat nebezpečné materiály. Anebo: výrobek je sice z eko-dřeva, ale nikde se neuvádí, jaké byly náklady na dopravu.

2) tvrzení bez důkazu (26% výrobků) – na šamponu je napsáno, že nebyl testován na zvířatech a že je bio. Nenajdeme však pro to žádný důkaz, například věrohodný certifikát.

3) vágní tvrzení (11% výrobků) – na produktu je napsáno, že je přírodní, citlivý k životnímu prostředí, neobsahuje chemikálie, z přírodních složek a podobně. Nikde ale není uvedeno, co konkrétně se tím myslí. V přírodě se mimo jiné nachází třeba i arzenik nebo formaldehyd. Za přírodní tak může být svým způsobem považováno naprosto cokoliv.

4) irelevantní tvrzení (4% výrobků) – na spreji je napsáno, že neobsahuje freony – jenomže ty byly zakázány už před pěknou řádkou let. Ovšem vytváří se dojem, že konkurenční výrobky freony obsahují.

5) menší zlo (1% výrobků) – výrobek je šetrnější v rámci jasně environmentálně problematické kategorie, například bio cigarety nebo zelené insekticidy a pesticidy.

6) lhaní – na deseti výrobcích bylo mylně uvedeno, že například šampon je certifikován jako produkt ekologického zemědělství nebo že daný tmel je registrován v systému Energy Star (označení pro energeticky úspornou kancelářskou techniku, které v Evropě uděluje Evropská komise). Což je nesmysl.

7) uctívání falešných značek – výrobek prohlášením na obalu nebo grafickým symbolem budí dojem, že jeho kvality byly ověřeny nezávislou institucí, zatímco ve skutečnosti žádné ověřování neproběhlo.

(Zdroj: podle informací na http://sinsofgreenwashing.org).