Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Odborná knihovna > Příručka hodnocení životního prostředí

Příručka hodnocení životního prostředí

Publikaci vydalo:CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Datum vydání:2008
Anotace publikace:V agentuře CENIA proběhl twinningový projekt se Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti s názvem Posílení hodnocení informací o životním prostředí a založení environmentálního hodnotícího centra. Jeho cílem bylo vybudovat odbornou kapacitu v oblasti komplexního hodnocení stavu životního prostředí, která bude sloužit k podpoře tvorby, aktualizace a vyhodnocování Státní politiky životního prostředí a dalších koncepčních materiálů připravovaných resortem životního prostředí. Celý twinningový projekt skončil v červnu 2008 a v CENIA v současnosti vzniká na jeho základě Hodnotící centrum. Dalším z důležitých výstupů projektu je i publikace Příručka hodnocení životního prostředí, kde se dozvíte například, co je to indikátor a jak ho správně vybírat, jak vytvářet hodnotící podklady pro podporu politického procesu apod.

Publikace v elektronické verzi je k dispozici zde, o tištěnou verzi si můžete napsat na info@cenia.cz.