Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > hodnocení dopadů regulace > RIA > RIA (hodnocení dopadů regulace)

RIA (hodnocení dopadů regulace)

Hodnocení dopadu regulace se podle usnesení vlády č. 877 ze dne 13. srpna 2007 stalo povinnou součástí každého materiálu legislativní povahy předkládaného vládě České republiky. Proces RIA zahrnuje soustavu metod směřujících k systematickému hodnocení negativních a pozitivních dopadů navrhovaných či existujících právních předpisů. Hodnocení dopadů je tak podpůrným prostředkem pro rozhodování k přijmutí všech obecně závazných právních předpisů připravovaných ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady.

Pro provádění RIA byl zvolen dvoustupňový proces. RIA je podle předpokládaných dopadů uplatňována buď ve zkrácené podobě (tzv. malá RIA), nebo v případě očekávaných rozsáhlých dopadů či ohrožení některé ze státem podporované politiky je provedena hlubší analýza (tzv. velká RIA), která vychází z malé RIA a je jejím rozšířením.

Proces RIA musí být aplikován od okamžiku, kdy resort začne uvažovat o zařazení legislativního úkolu do plánu legislativních prací vlády, tzn. v samém počátku úvah o řešení vzniklého problému. Nedílnou součástí procesu RIA jsou konzultace s dotčenými subjekty.

Jednotlivé kroky při přípravě analýzy dopadů:

  • identifikace problému,
  • definice cílů,
  • vypracování hlavních variant,
  • analyzování dopadů,
  • porovnání variant,
  • navržení postupu následujícího monitoringu a vyhodnocování jednotlivých regulací.

Související dokumenty


Šablony (formuláře) pro hodnocení dopadů regulace (RIA)


Podpůrné metodiky


Kontakty