Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > REACH > Často kladené otázky REACH

Často kladené otázky REACH

HLAVA I OBECNÉ OTÁZKY
HLAVA II REGISTRACE LÁTEK
HLAVA III SDÍLENÍ ÚDAJŮ A ZAMEZENÍ ZBYTEČNÝM ZKOUŠKÁM
HLAVA IV INFORMACE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI
HLAVA V NÁSLEDNÍ UŽÍVATELÉ
HLAVA IX POPLATKY A PLATBY
HLAVA XIV PROSAZOVÁNÍ

1) Zaměstnanci přepravní společnosti můžou být vystaveni působení chemických látek, např. v průběhu jejich nakládání a vykládání, nebo při údržbě přepravních potrubí. Má se v takovýchto případech pohlížet na přepravní společnosti jako na následné uživatele? (PDF, 68 kB)
2) Jsou látky odvozené od látek uvedených v příloze IV také vyňaty z povinnosti registrace? (PDF, 67 kB)
3) Jaké jsou povinnosti společností sídlících mimo území EU? (PDF, 65 kB)
4) Kdo je žadatelem o registraci v případě nadnárodní společnosti? (PDF, 66 kB)
5) Mám povinnost registrovat slitiny? (PDF, 54 kB)
6) Co spadá pod definici výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD)? (PDF, 67 kB)
7) Co je považováno za nečistotu v polymeru? (PDF, 65 kB)

1) Vztahuje se REACH na chemické látky (samotné, obsažené v přípravcích nebo v předmětech) vyráběné nebo dovážené v množství menším než 1 t ročně? (PDF, 67kB)
2) Vztahuje se nařízení REACH na látky obsažené v biocidech a výrobcích na ochranu rostlin? (PDF, 66 kB)
3) Jaké jsou povinnosti dovozců látek obsažených v předmětech? (PDF, 73 kB)
4) Vztahuje se registrace dle nařízení REACH na látky vyrobené na území EU ale 100 % exportované mimo EU? (PDF, 66 kB)
5) Mám povinnost registrovat polymery? (PDF, 59 kB)
6) Mám povinnost registrovat látky obsažené v předmětech? (PDF, 68 kB)

1) Co je cílem fóra pro výměnu informací o látkách (SIEF )? (PDF, 64 kB)
2) Kdo má povinnost informovat se o předchozí registraci a proč? (PDF, 66 kB)

1) Vyplývají z nařízení REACH změny bezpečnostních listů? (PDF, 68 kB)
2) Jak má postupovat dovozce přípravku, pokud není schopen získat od svého dodavatele relevantní informace o látkách obsažených v přípravku? (PDF, 68 kB)

1) Jaké informace může sdělit následný uživatel svým dodavatelům s cílem napomoci při přípravě žádosti o registraci? (PDF, 70 kB)

1) Jaké jsou poplatky za předregistraci látky? (PDF, 64 kB)

1) Kdo je zodpovědný za kontrolu dodržování nařízení REACH? (PDF, 64 kB)