Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > ARCHIV > REACH > Legislativa REACH

Legislativa REACH

Upozornění
Informace zveřejňované na internetových stránkách nemusí být vždy úplné, přesné a aktuální.
Dokumenty dostupné na internetových stránkách nemusí vždy přesně reprodukovat schválený legislativní text. Pouze legislativa EU publikovaná v papírové podobě v Úředním věstníku EU je považována za právně platnou.


Evropská legislativa REACH


Nařízení o poplatcích ve formátech HTML a PDF je také možno najít v databázi EUR-Lex.


Národní legislativa REACH

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze vznikl projekt autorů Kryštofa Dibusze a Miloslava Niče. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit volně přístupný webový portál zabývající se novým evropským systémem kontroly chemických látek REACH a transformovat toto nařízení do interaktivní elektronické podoby.

Tato elektronická verze nařízení je začleněna do databáze mezinárodního práva Law-Ref (www.law-ref.org). Prohledávání jednotlivých smluv včetně nařízení REACH je umožněno díky interaktivnímu obsahu, systému klíčových slov a křížových odkazů.

Stránky projektu najdete na www.law-ref.org/REACH. Jedná se o anglickou verzi nařízení; oprava z 29.5.2007 v projektu není implementována.