Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Ekoznačení > Environmentální prohlášení o produktu (EPD) > EPD v České republice

EPD v České republice

Co je environmentální prohlášení o produktu (EPD)
Jak to funguje: Mezinárodní systém EPD
Databáze EPD v České republice

Program EPD v České republice je jedním ze zhruba dvou desítek národních programů, které na světe fungují. Řídí se Pravidly Národního programu environmentálního značení, která vyšla ve Věstníku MŽP 8/2007. V rámci tohoto českého programu EPD není sice nutné nově vyvíjená PCR nechat připomínkovat a schvalovat na mezinárodní úrovni, ale z hlediska jejich mezinárodní uznatelnosti je to důležité.
Rolí CENIA v tomto programu je především poskytování informací na téma EPD, zveřejňování registrovaných EPD na svých webových stránkách a spolupráce na návrzích PCR. CENIA dočasně plní i funkci oborového provozovatele, který registruje ověřená EPD.

Se svými dotazy o EPD se můžete obracet na Mgr. Pavla Hrubého, mailto:pavel.hruby@cenia.cz, tel. 267 225 347.

Chcete nechat zaregistrovat ověřené EPD?

Zašlete, prosím, vyplněnou žádost o registraci spolu s požadovanými přílohami poštou na adresu:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Pavel Hrubý
Litevská 1174/8
100 05 Praha 10

Související publikace a další zdroje informací:

Remtová, K.: Dobrovolné environmentální aktivity – Orientační příručka pro podniky.
Planeta, roč. XIV, 6/2006.
Sdělení o vydání Pravidel Národního programu environmentálního značení.
Věstník Ministerstva životního prostředí, roč. XVII, částka 8, srpen 2007.