Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Ekoznačení > Environmentální prohlášení o produktu (EPD) > Jak to funguje: Mezinárodní Systém EPD®

Jak to funguje: Mezinárodní Systém EPD®

Co je environmentální prohlášení o produktu (EPD)
EPD v České republice
Databáze EPD v České republice

Celý proces související s tvorbou EPD lze dobře popsat na příkladu Mezinárodního Systému EPD®. Postup od zpracování EPD, ověření a jeho certifikaci je vymezen mezinárodní normou ČSN ISO 14025. Samotné EPD na zakázku výrobce zpracovává nezávislá organizace na základě tzv. pravidel produktových kategorií PCR – Product Category Rules. Tato pravidla obsahují metodické pokyny pro zpracování LCA u jednotlivých skupin produktů a na jejich tvorbě spolupracují příslušné odborné instituce s oborovými organizacemi daných průmyslových odvětví. Návrh PCR před oficiálním vydáním konečné verze musí projít procesem mezinárodního připomínkování a revizí. Vydaná PCR mohou využít zájemci o EPD pro svůj produkt z celého světa, tedy i z České republiky.

Hotové environmentální prohlášení o produktu musí též projít ověřením, zda jeho obsah a formát odpovídají dané metodice zpracování. Potom může být oficiálně zaregistrováno a uvedeno ve veřejně přístupné databázi na internetu, která je tak zdrojem vědecky ověřených informací o vlivu produktů na životní prostředí a umožňuje porovnávat je mezi sebou.
EPD produktů vytvořená podle PCR, která ještě neprošla výše zmíněným procesem, mohou být registrována jen předběžně, v rámci tzv. precertifikace.

Podrobné informace o Mezinárodním systému EPD jsou na internetových stránkách www.environdec.com Mezinárodního konsorcia EPD (International EPD Consortium – IEC), které je jeho koordinátorem. Na stejné adrese se nachází aktuální databáze mezinárodně platných EPD a PCR. Dosud byla takto vydáno přes 250 environmentálních prohlášení o produktu pro širokou škálu produktů – od minerální vody přes stavební materiály, elektroniku po poštovní a jiné dodavatelské služby.

Výhody a přínosy

Pro konečné zákazníky a spotřebitele je environmentální prohlášení o produktu důvěryhodným dokumentem, který jim umožňuje výběr nejvhodnějšího produktu. Protože je vypracován podle jednotné mezinárodní metodiky, parametry produktů stejného druhu z různých částí světa jsou porovnatelné. Z toho vyplývá i výhoda pro výrobce a vydavatele EPD, protože prohlášení o jejich výrobcích jsou navíc přijímána na celém světě.

Nevýhody a rizika

Negativa vyplývají především z úskalí spojených s komplexností metody LCA – zejména stanovení funkční jednotky, ke které se dané výsledky vztahují a nutnost dodržení zásady transparentnosti, aby bylo vždy zřejmé, jakým způsobem byly výsledky dosaženy a vybrané výrobky (respektive jejich EPD) mohly být porovnatelné. Posouzení životního cyklu (LCA), které je nezbytným podkladem pro EPD, je navíc poměrně nákladné.
K tomu jsou pro běžného spotřebitele samotná EPD příliš složitá na to, aby byla použitelná při běžném nákupu.. proto se uplatňuje zejména v komunikaci na úrovni organizací (B2B).