Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Ekoznačení > Environmentální prohlášení o produktu (EPD) > Co je environmentální prohlášení o produktu (EPD)

Co je environmentální prohlášení o produktu (EPD)

EPD v České republice
Jak to funguje: Mezinárodní systém EPD
Databáze EPD v České republice

Environmentální značení typu III – Environmentální prohlášení o produktu

Co je environmentální prohlášení o produktu?

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) je soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod.). Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ČSN ISO 14040-49. Výsledná zpráva (ono samotné EPD) s těmito údaji musí být veřejně přístupná a údaje v ní obsažené musí být ověřitelné. V podstatě tedy jde o podrobný průkaz produktu o jeho vlivu na životní prostředí.

Cíl a principy EPD

Smyslem EPD je pomoci podnikům prezentovat důvěryhodným a srozumitelným způsobem environmentální vlastnosti svých produktů (výrobků i služeb).

Hlavními principy environmentálních prohlášení o produktu (EPD) jsou:

  • Objektivita – Vychází z používání mezinárodně uznávaných a platných metod posouzení životního cyklu (LCA). Díky tomu zachycuje nejvýznamnější environmentální aspekty produktu od kolébky po hrob a poskytuje tak celkový obraz vlivu na životní prostředí zahrnující všechny souvislostí. Tím napomáhá neustálému zlepšování v jednotlivých fázích životního cyklu produktu a umožňuje snižování negativního vlivu na životní prostředí.
  • Důvěryhodnost – Prohlášení procházejí připomínkováním, schvalovacím procesem a ověřením, které provádí nezávislý akreditovaný ověřovatel.
  • Neutralita – EPD jako takové nezakládá nároky na větší ekologickou šetrnost daného produktu. Environmentální profil produktu vyplyne až na základě hodnocení a především porovnání s relevantními standardy a hodnotami v EPD jiných produktů stejné kategorie.
  • Porovnatelnost – Je zajištěna díky použití standardizovaných pravidel produktových kategorií pro vybrané výrobky a služby a díky tomu, že výstupem jsou vždy stejné veličiny. Nicméně kvůli možným rozdílům v kvalitě vstupních dat a zvláštnostem konkrétních produktů není porovnatelnost absolutní.
  • Otevřenost pro všechny produkty a služby – EPD lze – díky univerzálnosti metody LCA ­– vypracovat pro jakýkoliv výrobek či službu.
  • Otevřenost pro všechny zájemce – Většina činnosti systému EPD probíhá prostřednictvím snadno přístupných informací na internetu.
  • Zaměření na dopad na životní prostředí – Systém EPD dovoluje zahrnout i hodnocení potenciálního vlivu na životní prostředí.