Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Ekoznačení > Vlastní environmentální tvrzení > Důvěryhodnost VET

Důvěryhodnost VET

Co je vlastní environmentální tvrzení?
Požadavky na VET podle ISO 14021
Jak Vám můžeme pomoci při tvorbě VET
Databáze registrovaných tvrzení
Galerie VET
Nejčastější druhy falešných tvrzení
Rady pro spotřebitele
Rady pro firmy

Aby vlastní environmentální tvrzení mohlo být považováno za věrohodné, musí existovat důkaz o jejich spolehlivosti a důvěryhodnosti. Vyhlášení takových tvrzení totiž z povahy věci nepodléhá žádnému schvalování. Jak tedy poznat pravdivá od falešných a zavádějících?

Pro stanovení jasných pravidel, jak by pravdivé a důvěryhodné environmentální tvrzení mělo vypadat, byla vydána mezinárodní norma (ČSN ISO 14021 – Environmentální značky a prohlášení – vlastní environmentální tvrzení). Její následování je čistě dobrovolné, je však podmínkou pro to, aby dané sdělení mohlo být považováno za spolehlivé.

Norma určuje požadavky pro vyhlášení všech druhů environmentálních tvrzení. Popisuje rovněž vybrané termíny běžně užívané pro environmentální tvrzení (např. degradovatelný, kompostovatelný, znovunaplnitelný atd.) a vymezuje podmínky pro jejich používání. Pro nezbytné zajištění důvěryhodnosti tvrzení vyžaduje, aby bylo podloženo vědeckou analýzou, jejíž výsledky budou veřejně přístupné.

Podrobnější informace o požadavcích zminěné normy.