Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Ekoznačení > Vlastní environmentální tvrzení > Co je vlastní environmentální tvrzení?

Co je vlastní environmentální tvrzení?

Důvěryhodnost VET
Požadavky na VET podle ISO 14021
Jak Vám můžeme pomoci při tvorbě VET
Databáze registrovaných tvrzení
Galerie VET
Nejčastější druhy falešných tvrzení
Rady pro spotřebitele
Rady pro firmy

Všichni výrobci se snaží dát navenek najevo, že jejich výrobky mají různé příznivé vlastnosti tak, aby přesvědčili odběratele a spotřebitele, že právě jejich zboží je v daném ohledu nejlepší. Jedním z typů informací, které se výrobci snaží marketingově prodat, jsou údaje o dopadu svém nebo svých výrobků na životní prostředí. Forma takových vlastních sdělení může být velmi různá – od prostých výroků po speciální značky či obrazce, které se objevují na samotných výrobcích, jejich obalech, případně elektronických a tištěných materiálech vyhlašovatele. Obecně se pro ně používá pojem vlastní environmentální tvrzení (VET).

Vlastní environmentální tvrzení…

  • …je prohlášení, značka nebo obrazec, který poukazuje na nějaký prvek činnosti, výrobků nebo služeb organizace a který může ovlivňovat životní prostředí. Je určitým druhem reklamy. Vztahuje se na výrobek, součástku nebo obal.
  • Může mít podobu sdělení, značek nebo obrazců na výrobku nebo na obalu výrobku, v dokumentaci k výrobku, v technických bulletinech, v reklamě nebo propagaci, v telemarketingu, případně prostřednictvím digitálních nebo elektronických médií jako je internet.
  • Vydat jej mohou výrobci, dovozci, distributoři, maloobchodníci nebo jakékoli další osoby, které by pravděpodobně mohli mít z takového tvrzení prospěch.
  • Parametry, environmentální aspekty, které příznivost produktu k životnímu prostředí mají dokázat, si vybírá firma-vyhlašovatel sama.

Příkladem mohou být např. označení na toaletním papíru, že je ze 100% vyroben z recyklované papíroviny (známé 100% recykling) nebo tvrzení výrobce kuličkových per uvádějící, z kolika procent jsou vyrobena z recyklovaných materiálů.

A konkrétně? Více příkladů vlastních tvrzení najdete např. v naší galerii.

Hlavní výhodou vlastního environmentálního tvrzení je možnost získat pozornost všech zájmových skupin jiným jednoduchým způsobem, než reklamou, a to při vynaložení velmi nízkých nákladů.