Skrýt nabídku

Navigační cesta

Titulní strana > Místní Agenda 21 > Strategie, postupy a techniky uplatnění MA21 na místní a regionální úrovni ČR (2003)

Strategie, postupy a techniky uplatnění MA21 na místní a regionální úrovni ČR (2003)

Autor:Metodika byla zpracována PhDr. Alenou Reitschmiedovou (Český ekologický ústav) ve spolupráci s Ing. Petrem Švecem (Národní síť Zdravých měst ČR). Materiál dále obsahuje příspěvky PhDr. Ivana Ryndy (Centrum pro otázky životního prostředí UK) a Mgr. Viktora Třebického (Ústav pro ekopolitiku), které se týkají teoretických východisek udržitelného rozvoje a mezinárodních souvislostí.
Publikaci vydalo:Projekt byl finančně podpořen britským Ministerstvem pro mezinárodní rozvoj (DFID), oficiálně zaštítěn Ministerstvem životního prostředí ČR, konzultačně zajištěn britskou firmou Atkins Environmental a na národní úrovni koordinován Českým ekologickým ústavem.
Datum vydání:Projekt Širší podpora místních Agend 21 v České republice s využitím zkušeností z Velké Británie ověřoval postupy uplatnění principů udržitelného rozvoje na vybraných pilotních místech (ve městě Kladně, v mikroregionu Poodří a v okrese Děčín) v letech 2001 - 2003.
Anotace publikace:Cílem dokumentu je širší uplatnění principů udržitelného rozvoje v České republice, a to prostřednictvím procesů strategického a akčního plánování - místních Agend 21 (MA21), které jsou rozvíjeny nejen v zemích Evropské unie, ale po celém světě. Účelem materiálu je poskytnout metodické vodítko a informace těm, kdo mají zájem uplatňovat MA21 ve své obci či regionu, a tím zajistit dlouhodobou kvalitu života a životního prostředí pro své spoluobčany.